دوشنبه ۱۰ مهر ۱۴۰۲ - 2023.10.02
خانه نوشته های کوتاه کتابخانه کارنامه اهل قلم ونگ یاد الفبا پیام آوا پیوند

برای برپایی سامانی آباد و مردمی آزاد گرد آمدیم.

به همین انگیزه "اعلامیه جهانی حقوق بشر" را پیش رو نهادیم.شی سامون ر هارشیم
به سرزمین خود بنگریم Ŝi Sāmun re Hāreŝim