شنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۲ - 2023.12.02
خانه نوشته های کوتاه کتابخانه کارنامه اهل قلم ونگ یاد الفبا پیام آوا پیوند

برای برپایی سامانی آباد و مردمی آزاد گرد آمدیم.

به همین انگیزه "اعلامیه جهانی حقوق بشر" را پیش رو نهادیم.


تبری خوانی 1- در ایران
تبری / توری خونش 1 - ایران دله
tabri / tavri xune ŝ1- iran dele


آماجم از گردآوری و پخش ساز و آواز تبری / مازندرانی سرگرمی و خوش باشی نبوده است. بر این باورم که موسیقی افزون بر جلوه های هنری، دستمایه های ارزنده ای در پهنه های شناخت شاخه های زبان نیم جان مازندرانی، سرگذشت و کارکرد هنرمندان، ادب مازندرانی، فرهنگ مردم و شرایط اجتماعی - سیاسی سامان نا به سامان است. بی گمان اگر چنین نمی اندیشیدم هزینه های گزاف نمی پرداختم و ذهن و زمان را برسر این کار نمی گذاشتم. امروزه داشته هایم را در 2 دو بخش گنجانده ام:

1 - موسیقی مازندرانی - در ایران. تبری خونش – ایران دله.
2 - موسیقی مازندرانی - بیرون از ایران. تبری خونش – ایران به یور.

می دانیم که از دیرباز تا کنون، بسیارخوانده اند. شماری از ترانه ها را سبک می شمرم و نمی پسندم که در تبرستان جای دهم.

با شنیدن ترانه هایی در می یابیم خوانندگانی که زبان مازندرانی را نمی دانند و کوششی هم برای خوانش درست نشان نمی دهند، زخم های تازه ای برپیکره نیمه جان زبان و هنر بومی، می نشانند. اگرچه تبری زبانان نیز بی خطا نبوده اند و گاه گویش سراینده را هم تغییر داده اند. بهتر که این گونه مباد!

افسوس می برم که بخشی از پس اندازم را به کسانی سپرده بودم که به من باز نمی دهند تا پیش روی همگان نهم. اینک به همین بسنده کرده ام. باشد که در گذر زمان بیش از این بشنویم، ببینیم و بیشتر بدانیم.

این را هم بیفزایم که برای جلو گیری از سودجویی سوداگران و بازار هنر فروشان، از پخش آوا با فرمت ام پی3 (MP3 ) پرهیختم.

رده بندی، بر پایه نام خواننده است. چنانچه آلبومی و یا ترانه ای تک خوان نباشد، بر پایه الفبا، خوانندگان را شناسانده ام.
1- خواننده / خوانندگان... 2- نام آلبوم نوار کاست / سی دی .... 3- شناسنامه ( فتو و یا پی دی اف) .
آقاجانیان میری، عسکری. تراژدی فاطمه جان و حسین مسکین. آهنگ 1

آقاجانیان میری، عسکری. تراژدی فاطمه جان و حسین مسکین. آهنگ 2

آقاجانیان میری، عسکری. تراژدی فاطمه جان و حسین مسکین. آهنگ 3

زهره آملی. نوارکاست شماره 1. پیش از 1358. آهنگ 1

زهره آملی. نوارکاست شماره 1. پیش از 1358. آهنگ 2

محمدرضا ابراهیمی. دهنار. آهنگ 2

الهه [نام هنری بهار غلامحسینی]. گل های صحرایی. رعنا. آهنگ سه‌گاه محلی مازندرانی.

احمد بختیاری. 16 ترانه مازندرانی تا 1357. آهنگ 1

احمد بختیاری. 16 ترانه مازندرانی تا 1357. آهنگ 2

احمد بختیاری. 16 ترانه مازندرانی تا 1357. آهنگ 3

شبی که در میان داشته های تبری / توری خونش می گشتم تا کارنامه هنرمند از دست رفته، احمد بختیاری ( - ساری ،دی1387خ) آهنگساز و خواننده مازندرانی را آماده کنم و به نت بسپرم، یاد در یاد می تنید و مرا تا کرانه های آشنا می کشاند. بی گمان بسیاری چون من، با این گونه نواها از کودکی به پیری رسیده اند. با شنیدن هر یک از این ترانه ها روزگار از دست شده، رفته ها و زادبوم را پشت چشم آب گرفته به تماشا می نشینند. افسوس از خیل هنردوستان ونهادهای هنری مازندران دستی بر نیامد و نگاره ای و ترانه ای از بختیاری به اینترنت نسپرد. به کجا رسیده ایم؟! دو " تسلیت" و اندوه نامه کوتاه به یادش یافتم و نه بیشتر! پیرانه سر بر سروده "شبره" از غلامرضا کبیری آهنگ ساخت و خود خواند. همین، یگانه ترانه ای است که دانا کبیری، پسر سراینده و از مسئولین صدا و سیمای مرکز ساری، اجازه داد در آرشیو رادیو تلویزیون آخوندی، جای گیرد و از اسفند 1388، پخش شود. به هررو، در اندوخته هایم سه 3 نوارکاست از زنده یاد بختیاری یافتم. از آن میان، شانزده 16 ترانه پیش از انقلاب خورده شده 1357 را سه 3 بخش نمودم و پیش نهادم. کوشیدم با کیفیت خوبی به دوسنداران هنر تبری واگذارم ولی چند جا خش و خراش دارند. این را هم بیاورم که به ذوق خود ترانه ها را چیدم و با "می دتر جان" به پایان رساندم. همین، بس!شی سامون ر هارشیم
به سرزمین خود بنگریم Ŝi Sāmun re Hāreŝim