برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا


  نخستین نگاه   


 

 

از پوشه موسیقی مازندران

 

 

بهار خونش        

     behār-e xuneŝ         

             تبری خوانی 1- در ایران . تبری / توری خونش 1- ایران دله       

    tabri/tavri xuneŝ1-iran dele       

تبری خوانی 2- بیرون از ایران. تبری / توری خونش  2- ایران به یور       
  
tabri / tavri xuneŝ2- iran beyur