..\index.html

 

 


  نخستین نگاه   


 

 

 

تبری خوانی 1- در ایران    

تبری / توری خونش 1 - ایران دله    

                          tabri / tavri xune ŝ1- iran dele     

  

 

 

 


 

 

آماجم  از گردآوری و پخش  ساز و آواز تبری / مازندرانی  سرگرمی  و خوش باشی نبوده است. بر این باورم که  موسیقی افزون بر

 جلوه های هنری ، دستمایه های ارزنده ای در پهنه های شناخت شاخه های زبان نیم جان مازندرانی، سرگذشت و کارکرد هنرمندان،

 ادب مازندرانی ، فرهنگ مردم و شرایط اجتماعی - سیاسی سامان نا به سامان است.

 بی گمان اگر چنین نمی اندیشیدم هزینه های گزاف  نمی پرداختم و ذهن و زمان را برسر این  کار نمی گذاشتم.

امروزه داشته هایم را  در 2 دو بخش گنجانده ام:

   1-  موسیقی مازندرانی -  در ایران. تبری خونش – ایران دله.

 2 - موسیقی مازندرانی -  بیرون از ایران. تبری خونش – ایران به یور.  

می دانیم که از دیرباز تا کنون ، بسیارخوانده اند. شماری از ترانه ها  را سبک می شمرم و نمی پسندم که در تبرستان جای دهم.

با شنیدن ترانه هایی در می یابیم خوانندگانی که زبان مازندرانی را نمی دانند  و کوششی هم برای خوانش درست نشان نمی دهند ،

 زخم های تازه ای برپیکره نیمه جان  زبان و هنر بومی، می نشانند. اگرچه تبری زبانان نیز بی خطا نبوده اند و گاه گویش سراینده

  راهم تغییر  داده اند. بهتر که این گونه  مباد!

افسوس می برم که بخشی از پس اندازم را به کسانی سپرده بودم که به من باز نمی دهند تا پیش روی همگان نهم. اینک به همین بسنده

کرده ام. باشد که در گذر زمان بیش از این بشنویم، ببینیم و بیشتر بدانیم.  

این را هم بیفزایم که برای جلو گیری از سودجویی سوداگران و بازار هنر فروشان، از  پخش آوا با فرمت ام پی3  ( MP3 )  پرهیختم.

رده بندی، بر پایه نام خواننده است. چنانچه آلبومی و یا ترانه ای تک خوان نباشد ، بر پایه الفبا،  خوانندگان را شناسانده ام.

1-  خواننده / خوانندگان... 2- نام آلبوم نوار کاست / سی دی .... 3- شناسنامه ( فتو ویا پی دی اف) . 

////////////

 

 

آقاجانیان میری، عسکری. تراژدی فاطمه جان و حسین مسکین. بابل،1381.   بشنویم   1    2     3

زهره آملی.  نام آلبوم : [ نوارکاست شماره1. پیش از1358].      بشنویم   1    2

محمدرضا ابراهیمی.  نام آلبوم : دهنار.     بشنویم    1     2       

محمدرضا اسحاقی. 2خونش. جشن خرمن- سوادکوه، مهر1381خ.    بشنویم    1 

الهه [ نام هنری بهار غلامحسینی ]. گل های صحرایی 13. آهنگ سه‌گاه محلی مازندرانی.رعنا.  فارسی و مازندرانی. به اهتمام جواد معروفی.      بشنویم    1        

رشيد بابازاده؛ علی حسین زاده؛ رضا مدوعی . نام آلبوم : البسو.    PDF     بشنویم    1    2

رستم باوند. 1خونش. نشو.   بشنویم    1

احمد بختیاری. [ 16 ترانه مازندرانی تا 1357].  بشنویم   1    2     3

شبی که در میان داشته های تبری / توری خونش می گشتم تا کارنامه هنرمند از دست رفته، احمد بختیاری (   - ساری ،دی1387خ) آهنگساز وخواننده مازندرانی را آماده کنم و

 به نت بسپرم، یاد در یاد می تنید و مرا تا کرانه های آشنا می کشاند. بی گمان بسیاری چون من،  با این گونه نواها از کودکی به پیری رسیده اند. با شنیدن هر یک از این ترانه ها

 روزگار از دست شده، رفته ها و زادبوم را پشت چشم آب گرفته به تماشا می نشینند. افسوس از خیل هنردوستان ونهادهای هنری مازندران دستی بر نیامد و نگاره ای و ترانه ای

 از  بختیاری به اینترنت نسپرد. به کجا رسیده ایم؟! دو " تسلیت" و اندوه نامه کوتاه به یادش یافتم و نه بیشتر!

پیرانه سر بر سروده "شبره " از غلامرضا کبیری آهنگ ساخت و خود خواند. همین، یگانه ترانه ای است  که دانا کبیری، پسر سراینده  و از مسئولین صدا و سیمای مرکز

 ساری ، اجازه داد در آرشیو رادیو تلویزیون آخوندی، جای گیرد و  از اسفند 1388، پخش شود.

به هررو ، در اندوخته هایم سه 3 نوارکاست  از زنده یاد بختیاری یافتم. از آن میان، شانزده 16 ترانه پیش از انقلاب خورده شده 1357را سه 3 بخش نمودم و پیش نهادم.

کوشیدم با کیفیت خوبی به دوسنداران هنر تبری واگذارم ولی چند جا خش و خراش دارند.این را هم بیاورم که به ذوق خود ترانه ها را چیدم و با" می دتر جان" به پایان

 رساندم.همین، بس!    

احمد بختیاری؛سید پرویز سیادشتی؛ اسماعیل عبدی؛ نورالله علیزاده؛ قدرت الله مجیدی؛ عباد محمدی؛ کمال محمدی؛ نصرالله نماری. نام آلبوم:هیرا. گلچین موسیقی

 مازندرانی.   PDF    بشنویم  1     2    3

امجدالملوک جاهدیان(شیدا). شوپه . از آلبوم: شیدا.   PDF    بشنویم    1    

چکه سما. سور و سما.رقص و آوازهای مشهور مازندرانی. پژوهش،گزینش و سرپرستی گروه: کیوان پهلوان.خواننده: باقر خدابخشی.  2سی دی.  PDF   

 بشنویم    1    2         4      5 

يوسف حسن‌زاده.  نام آلبوم : لتكا دله .   PDF     بشنویم    1    2  

حسین حسین زاده . نام آلبوم : کنسرت سنگام. [ پیش از1358].        بشنویم    1    2

باقر خدابخشی. 3خونش. جشن خرمن- سوادکوه، مهر1381خ.    بشنویم    1

نوروز خوبانی.   نام آلبوم : کوه آشغون/عاشقون.    PDF    بشنویم    1    2

ابوالحسن خوشرو.  نام آلبوم : تالبا /طالبا.     بشنویم    1    2

ابوالحسن خوشرو.  نام آلبوم : رونما.    PDF     بشنویم      1     2    3   [ بر  سی دی " تاریخ انتشار 1390" نوشتند ولی زمستان 1389 پخش کردند!]

ابوالحسن خوشرو. مونگ دیم [1خونش]       بشنویم   1

ابوالحسن خوشرو.  نام آلبوم : نرگيس‌جار.   PDF     بشنویم    1    2

ابوالحسن خوشرو.  نام آلبوم : هوژبرخوانی.   PDF     بشنویم    1    2

ابوالحسن خوشرو؛ محمود شريفی.  نام آلبوم : تش سما.   PDF     بشنویم    1    2  

ابوالحسن خوشرو؛  نورالله عليزاده.   نام آلبوم : افتاب ته.   PDF     بشنویم    1    2

ابوالحسن خوشرو؛  نورالله عليزاده.   نام آلبوم : موسيقی مازندرانی. تنظیم محمدرضا درويشی برای اركستر.    PDF     بشنویم     1     2

ابوالحسن خوشرو؛ حسين طيبی ؛ نورالله عليزاده.   نام آلبوم : شوار.   PDF     بشنویم    1    2

ابوالحسن خوشرو؛  نورالله عليزاده ؛ شعبان نیکخو.   نام آلبوم : اساره سو.   PDF    بشنویم    1    2

ابوالحسن خوشرو؛ گروه روجا.  ازآلبوم: جشنواره ترکمن صحرا.    بشنویم    1    2

ابوالحسن خوشرو؛ گروه روجا.  نام آلبوم : حامد خوانی.     بشنویم    1    2     3

ابوالحسن خوشرو؛ گروه روجا.  نام آلبوم : گروه روجا در جشنواره موسیقی خلق های ایران. تهران 11-2-1358     بشنویم    1    2

ابوالحسن خوشرو؛ گروه روجا.  نام آلبوم : مشدی.     بشنویم    1    2

دلکش. بانو [ 1 خونش]. ببینیم     1 

برچیده از:

http://www.youtube.com/watch?v=1XSoCTsb01I&feature

با نام:

ترانه مازندرانی" بانو"... زنده یاد خانم دلکش

رزا دنيوی.  1خونش. سفر.    بشنویم   1 

محمد دنیوی. خلق[1خونش].  ببینیم    1

برچیده از:

http://www.youtube.com/watch?v=Tm7-7cNqVos&NR=1&feature=endscreen

با نام:   

Khalgh - Mohammad Donyavi خلق - محمد دنیوی

محمد دنیوی. میس[1خونش].  ببینیم   1

برچیده از:

http://www.youtube.com/watch?v=ZpF-3gUMpsU&mid=553

با نام:   

Miss (Mosht) - Mohammad Donyavi میس (مشت) - محمد دنیوی

محمد دنيوی؛ صديقه ماهوتی .   نام آلبوم : دنيوی و ماهوتی . [ از نوار کاست پیش از1358].    بشنویم   1     2

عماد رام. [3خونش: بانو+ جان لیلی- پارسی و تبری + زهرا].      بشنویم    1

عماد رام و نادیا رام . بانو[ 1خونش]. ببینیم    1

برچیده از:

http://www.youtube.com/watch?v=FgySAEvGUa0

با نام:

Emad Ram & Nadia Ram - Banoo - عماد رام و نادیا رام - بانو

نادیا رام. [ 1خونش: مل امو / مل عمو].      بشنویم    1

رضا رحیمیان.[ 4 خونش: بهارخونش + ترنه وا+ شوگپ + نوروزخونی].      بشنویم    1    

رستاک. لاره.1خونش از آلبوم سرنای نوروز.   ببینیم   1

 برچیده از :

http://www.youtube.com/watch?v=MeZ3sC9CSvE

بانام:

Rastak - Lare (Mazandarani) Video HD رستاک - لاره

 

کبر رستگار.  آواز مازندرانی .

http://www.youtube.com/watch?v=lUnjroe1Thw

 

اکبر رستگار.  بیستا برمه [1 خونش].                   ببینیم   1

برچیده از:

http://www.youtube.com/watch?v=KZJDzV0wRuw

با نام:

بیستا برمه . اکبر رستگار / مازندرانی

پری زنگنه. [ 3 ترانه مازندرانی. درنه جان+ شالی + شوپه].     بشنویم    1

مولود زهتاب. بلبل نخون مره بیدار هاکردی.    بشنویم    1

سارو[ نام هنری  محمدرضا جعفری]. ساری [ 1خونش].  ببینیم    1

برچیده از:

http://www.youtube.com/watch?v=3NTmRKHgpAQ&feature

Saroo – Sari  با نام :        

سارو[ نام هنری  محمدرضا جعفری]. شوپه. از آلبوم پرنده خورشید.     PDF     بشنویم    1

سید پرویز سیادشتی ؛ مجید فضل الله پور و محمد جان قلی زاده نام آلبوم: شوپه.    بشنویم     1    2

سید پرویز سیادشتی ؛ شعبان نیکخو و جمشید نیکوزاد.  نام آلبوم: ارمون فتو .    بشنویم     1    2   

محمود شريفی.  از کنسرت شاهی / قائم شهر. اسفند1377خ.    بشنویم    1    2

محمود شريفی.  نام آلبوم : ورف سما.    PDF     بشنویم    1    2

ارزمون شكارچيان. نام آلبوم: [ارزمون شكارچيان1. پیش از 1358].   بشنویم    1    2

نظام شكارچيان. نام آلبوم: [نظام شكارچيان1. پیش از 1358].   بشنویم    1    2

نظام شکارچیان.2خونش. جشن خرمن- سوادکوه، مهر1381خ.    بشنویم    1

نورمحمد طالبی.  نام آلبوم : کنسرت نور محمد طالبی.    PDF     بشنویم    1    2

نورمحمد طالبی.4 خونش. جشن خرمن- سوادکوه، مهر1381خ.    بشنویم    1

نورمحمد طالبی ؛  حسين‌ طيبی ؛ نورالله عليزاده.    نام آلبوم : مازرونی حال.   PDF    بشنوبم   1    2

نورمحمد طالبی ؛ محمدابراهيم عالمی؛ مسلم فهيمی. کنسرت موسیقی مازندرانی .اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران. ساری.    بشنوبم   1    2

محمدعلی طاهری؛ حسين‌ طيبی .    نام آلبوم : ساری در سومین جشنواره سراسری سرود و آهنگهای انقلابی12تا22بهمن66.   PDF     بشنویم    1    2

ارسلان طيبی .   نام آلبوم : کلک چو.   فتو.    بشنویم     1    2         4

ارسلان طيبی ؛ محمدابراهيم عالمی ؛ حسين‌علمباز؛ مسلم فهيمی.    نام آلبوم : دودوك تيكا.   PDF     بشنویم    1    2

ارسلان طيبی ؛ محمدابراهيم عالمی ؛ حسين‌علمباز؛ مسلم فهيمی.    نام آلبوم : ماه تتی.   PDF     بشنویم    1    2

ارسلان طيبی ؛ محمدابراهيم عالمی ؛ حسين‌علمباز؛ مسلم فهيمی.  از کنسرت گروه شواش. ساری، دی1376 خ.   بشنویم     1    2         4

حسين‌ طيبی.    نام آلبوم : آلبوم طیبی.   PDF     بشنویم    1    2

محمدابراهيم عالمی .    نام آلبوم : روجا [برگزیده سروده های تبری نیمایوشیج].  فتو.     بشنویم    1    2

محمدابراهيم عالمی .    نام آلبوم : گل گلون.    PDF     بشنویم    1    2

محمدابراهيم عالمی .    نام آلبوم : مم زمون .  فتو.     بشنویم    1    2    3

محمدابراهيم عالمی ؛ حسين‌علمباز؛  نورالله عليزاده.    نام آلبوم : بهارانه.   PDF     بشنویم    1    2

اسماعیل عبدی.    نام آلبوم :  جدید عبدی.   PDF     بشنویم    1    2

اسماعیل عبدی.    نام آلبوم :  موسیقی مازندرانی- عبدی.      بشنویم    1    2

حسين‌علمباز.    نام آلبوم : طالب و زهره.   بشنویم    1    2

نورالله عليزاده .   نام آلبوم : بهارمونا.   PDF     بشنویم    1    2

نورالله عليزاده .  از کنسرت شاهی / قائم شهر. اسفند1377خ.    بشنویم    1    2

نورالله عليزاده؛ شعبان نیکخو.    نام آلبوم : بهاروارش.     PDF      بشنویم    1    2

حسن فداييان .   نام آلبوم : سپيده.   PDF     بشنویم    1    2

حسن فداييان .   نام آلبوم : نماشون.   PDF     بشنویم    1    2

مسلم فهیمی.    نام آلبوم : ساربونی.     فتو.      بشنویم    1    2

قدر کتولی.  نام آلبوم : [ نوارکاست شماره1. پیش از1358].       بشنویم    1    2     

شعبان علی كلانتری .   نام آلبوم : آزادگله.   PDF     بشنویم    1    2

بهمن کلبادی‌پور .   نام آلبوم : چلچلا. [ سی دی8  خونش].   PDF      بشنویم    1

علی گرایلی. 1خونش. بینج کر.     بشنویم    1

علی گلپور .   نام آلبوم : محلی اصیل علی گلپور1.     PDF      بشنویم     1    2

گوهر. [ نام هنری ؟.  15خونش].   بشنویم     1    2         4

مهدی لطفی. 1خونش.رانا / رعنا .    بشنویم    1 

هوشنگ مبشری.  1خونش. ربابه.     بشنویم    1 

سيدعباد محمدی ؛ سيدکمال محمدی .  نام آلبوم : بلبل‌ سون.   PDF      بشنویم    1    2

سيدعباد محمدی ؛ سيد کمال محمدی؛ سيدمهدی محمدی ؛ شعبان نیکخو.  نام آلبوم : خوربياردنه.   PDF      بشنویم    1    2

سیدعبدالحسین مختاباد.1خونش. نماشون. ازآلبوم اشک مهتاب.    PDF      بشنویم    1  

رضا مدوعی . نام آلبوم : كيمه.   PDF     بشنویم    1    2

رضا مدوعی . نام آلبوم : ونوشه.    سی دی  PDF      بشنویم    1    

رشید مستقیم. گل های صحرایی 10. آهنگ سه‌گاه محلی مازندرانی. رعنا. فارسی و مازندرانی. تنظیم رضا ورزنده و امیرناصر افتتاح .  بشنویم    1  

موسیقی مازندران. پژوهش و گردآوری احمد محسن پور. زیر نظر علی مرادخانی.    PDF1     PDF2          [ آلبوم 6 نوار کاست ] بشنویم      1    2     3

    4     5         7     8         10    11     12

موسیقی مازندران. گردآورده جهانگیر نصری اشرفی. زیر نظر علی مرادخانی.  PDF1     PDF2          [ آلبوم 6 نوار کاست ] بشنویم     1    2         4      5 

        7     8         10    11     12

ابراهیم نبوی.3خونش. کتولی+ بلبل سردار+ همن همن ونوشه.    بشنویم    1

شعبان نیکخو.[ تالبا خونی / طالبا خوانی].    بشنویم      1    2

منیر وکیلی.2خونش. درنه جان+ ازیز / عزیز جون .      بشنویم    1

یزدان؟.[ اوسانه و ساز].     بشنویم      1    2