..\index.html

 

  نخستین نگاه   


 

 

تبری خوانی 2- بیرون از ایران   

تبری / توری خونش  2- ایران به یور     

                    tabri / tavri xune ŝ2- iran beyur

 

 

 


 

 

آماجم  از گردآوری و پخش  ساز و آواز تبری / مازندرانی  سرگرمی  و خوش باشی نبوده است. بر این باورم که  موسیقی افزون بر

 جلوه های هنری ، دستمایه های ارزنده ای در پهنه های شناخت شاخه های زبان نیم جان مازندرانی، سرگذشت و کارکرد هنرمندان،

 ادب مازندرانی ، فرهنگ مردم و شرایط اجتماعی - سیاسی سامان نا به سامان است.

 بی گمان اگر چنین نمی اندیشیدم هزینه های گزاف  نمی پرداختم و ذهن و زمان را برسر این  کار نمی گذاشتم.

امروزه داشته هایم را  در 2 دو بخش گنجانده ام:

   1-  موسیقی مازندرانی -  در ایران. تبری خونش – ایران دله.

 2 - موسیقی مازندرانی -  بیرون از ایران. تبری خونش – ایران به یور.  

می دانیم که از دیرباز تا کنون ، بسیارخوانده اند. شماری از ترانه ها  را سبک می شمرم و نمی پسندم که در تبرستان جای دهم.

با شنیدن ترانه هایی در می یابیم خوانندگانی که زبان مازندرانی را نمی دانند  و کوششی هم برای خوانش درست نشان نمی دهند ،

 زخم های تازه ای برپیکره نیمه جان  زبان و هنر بومی، می نشانند. اگرچه تبری زبانان نیز بی خطا نبوده اند و گاه گویش سراینده

  راهم تغییر  داده اند. بهتر که این گونه  مباد!

افسوس می برم که بخشی از پس اندازم را به کسانی سپرده بودم که به من باز نمی دهند تا پیش روی همگان نهم. اینک به همین بسنده

کرده ام. باشد که در گذر زمان بیش از این بشنویم، ببینیم و بیشتر بدانیم.  

این را هم بیفزایم که برای جلو گیری از سودجویی سوداگران و بازار هنر فروشان، از  پخش آوا با فرمت ام پی3  ( MP3 )  پرهیختم.

رده بندی، بر پایه نام خواننده است. چنانچه آلبومی و یا ترانه ای تک خوان نباشد ، بر پایه الفبا،  خوانندگان را شناسانده ام.

1-  خواننده / خوانندگان... 2- نام آلبوم نوار کاست / سی دی .... 3- شناسنامه ( فتو ویا پی دی اف) . 

 

   


 

 

   

                                                                        

 

آوا. نام هنری ؟. [ 1خونش: نماشون. از آلبوم: دل غافل].  PDF      بشنویم     1

 

محمدرضا اسحاقی.[ آوا و ساز مازندرانی]. گردآوری موسیقی مازندران. به کوشش سیما بینا. در4بخش. ببینیم.   1     2     3     4

برچیده از:       

http://www.youtube.com/watch?v=7xa_StmipE8&feature=share

http://www.youtube.com/watch?v=DGPFZ5W3hvA&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=NIjGapKfRWE&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=gUrQ6ORK05c&feature=related

    Sima Bina Music from Mazandran  با نام:      

پریسا بدیعی.[ 3خونش: گلی جان + روبابه جان + تی مله سنگتراشون]. از آلبوم رمز عشق.   بشنویم  1 

پریسا بدیعی. 1خونش: ونوشه.    بشنویم  1

سیما بینا. آواز کتولی. [ 1 خونش].  ببینیم      1      

   برچیده از:            

http://www.youtube.com/watch?v=TxcITrrMO-c&feature    

    با نام:

Sima Bina, "Avaz e Katuli",''سیما بینا، آواز کاتولی"    

 

سیما بینا.  از کنسرت هایدلبرگ Heidelberg– آلمان 2003 .    بشنویم    1 

سیما بینا.  از کنسرت کلن Köln– آلمان 2005 . آ می دتر جان+ زمسسون.     ببینیم  1
 

         برچیده از:                   http://www.youtube.com/watch?v=VWmLo8SfVjE

          با نام:           Sima Bina Concert Masanderan IN KÖLN RADIO WDR Amite jan & Zemestan

سیما بینا. [ 1ساز: مش حال؛ 5خونش: آواز گل شفتالو + بانو+ های برو های نشو +آواز کتولی ( لیلی جان) + زمستون]. نام آلبوم : شولا.   PDF     بشنویم    1      

سیما بینا. 1 خونش . بانوجان  ببینیم    1 

سیما بینا. 1 خونش فارسی و مازندرانی. بانوجان. از آلبوم بانوجان. گلهای صحرایی.مازندران.   بشنویم    1 

سیما بینا.  [خونش و ساز].  از کنسرت پاریس.     بشنویم    1

سیما بینا. لاره.  [ 1 خونشو از کنسرت هلند].  ببینیم      1      

   برچیده از:            

http://www.youtube.com/watch?v=vMKKtNUAwWk&feature    

    با نام:

Sima Bina music vom iran mazandaran lare Concert in Holand    

سیما بینا. لاره . سه گاه [ 1 خونش].  ببینیم      1

   برچیده از:   

   http://www.youtube.com/watch?v=Br3VuPLF4DU

   با نام:

Sima Bina ,Music Vom Mazandran-3 Ga    

سیما بینا.ونوشه.  [ 1 خونش].  ببینیم      1      

   برچیده از:            

http://www.youtube.com/watch?v=I7HL1SMa8mU&feature    

    با نام:

Sima Bina, "Banafsheh",''سیما بینا، بنفشه"    

 

مجدالملوک جاهدیان(شیدا). شوپه .    از کنسرت هلند، 1999.     بشنویم    1  

ابوالحسن خوشرو. 1ساز: ویشه هال/ حال  و 4 خونش: برو سوری+ ویشه + سنگتراشون+ آشغی / عاشقی . برلین،2001.  بشنویم    1

ابوالحسن خوشرو.   2 خونش. از کنسرت پاریس.     ببینیم   1    2 

ابوالحسن خوشرو.   1 خونش. از کنسرت پاریس، 2009.     ببینیم   1

         برچیده از:                    http://www.youtube.com/watch?v=2Nk5dj7oiKc&feature

   MAZANDARAN=مازندران music ( PARIS _versailles)i         با نام:                       

خوشنام، محمود. طنين روستا؛ گشتی در موسيقی بومی ايران. بخش نهم – مازندران.     MHT   برچیده از:  بی بی سی فارسی 2004   بشنویم  1    2             

دلکش [ نام هنری عصمت باقرپور]. روبابه جان. ازکنسرت لندن London ، 1998. بشنویم  1    *  از کنسرت 2001.     بشنویم  1

حشمت رجب زاده. مازندرانی.[ لاره.1خونش]. ببینیم    1

       برچیده از:

http://www.youtube.com/watch?v=0mJCRAQ5Yb0

        با نام:

heshmat rajabzadeh,kayer mazandarani,2011

جمشید رضایی. مینا + ربابه جان. [ 2خونش. لندن، 2004 ].          ببینیم     1

        برچیده از:   http://www.youtube.com/watch?v=zggvSOiLDFc&feature                      

   Naghmeh Ensemble, two Mazandarani Songs,With Jamshid Rezaei         با نام:                       

گلوریا روحانی. [2 خونش: ربابه جان+ سفر. از2 آلبوم : لاله های عاشق؛ سبزه فیروزه]. آمریکا.    PDF      بشنویم    1    

سارو[ نام هنری  محمدرضا جعفری]. 3خونش. سفر+بانو+ مریم طلائی. از آلبوم: ستاره سپید. آمریکا.     PDF     بشنویم    1

فرامرز سلیمانی.  ازنیما و دریا –۲ [ سروده فارسی و تبری خونش].   ببینیم     1

برچیده از:

http://www.youtube.com/watch?v=4kXpHRmws0g&feature=share

با نام:

فرامرز سلیمانی : ازنیما و دریا -۲

علی صادقی. 1خونش. بزم نوروزی.آمریکا.         ببینیم     1   

[علی صادقی . لاره لاره.  ]   آمریکا.   ببینیم     1     

       برچیده از:                  http://www.youtube.com/watch?v=yqLhY6Fw05c&feature

        با نام:         Mazandaran's Music

مهرناز صالحی. 4 برش مازندرانی از آلبوم شاندیز.   بشنویم    1

عزیز جون [1خونش]. ارکستر فیلارمونیک پاریس شرقی (بهار).  2 Orchestre Philharmonique de Paris Est اجرا. ببینیم    1     2

      برچیده از:

http://www.youtube.com/watch?v=GnB25yk9dMQ&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=w4aM12PJ_zM&feature=share

        با نام:

1- Aziz Joon - Orchestre Philharmonique de Paris Est (Vidéo Promotionnelle)

2- عزیز جون - کاری از بچه های فرانسوی و ایرانی - نوروز ۱۳۹۱.

نورالله عليزاده .  ازکنسرت کلن Köln ، 1996   بشنویم  1    2     3 

شقايق كمالی. درنه جان.       ببینیم     1     

       برچیده از:                  http://www.youtube.com/watch?v=ZqQsNzusIIk&feature

        با نام:          درنه جان . شقايق كمالی- Darene jan

شقايق كمالی. ریکا جان.       ببینیم     1        

http://www.youtube.com/watch?v=ncYPnihF5iE&feature      برچیده از:

Rika Jan - ريكاجان (مازندران) . شقايق كمالی     : با نام

[شوشا  گوپی] Shusha Guppy . درانه جان.    بشنویم    1

http://www.youtube.com/watch?v=5dZMahFz5N0

 

مازندرانی- قسمتی از کنسرت گروه شواش در آلمان.

http://www.youtube.com/watch?v=5dZMahFz5N0

 

حمزه محمدی. عید ماه.[1خونش. از کنسرت بلاروس]. ببینیم    1

جاوید یحیی زاده. گل ونوشه. فرانسه 2008.       بشنویم    1

جاوید یحیی زاده. [ 1 خونش مازندرانی].  ببینیم    1

http://www.youtube.com/watch?v=3KKfM-dcLZE         برچیده از: 

MAZANDARAN (BADILA ENSAMBLE ) Princes and Princesses        با نام