سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳ - 2024.07.16
خانه نوشته های کوتاه کتابخانه کارنامه اهل قلم ونگ یاد الفبا پیام آوا پیوند آرشیو قدیمی تبرستان

برای برپایی سامانی آباد و مردمی آزاد گرد آمدیم.

به همین انگیزه "اعلامیه جهانی حقوق بشر" را پیش رو نهادیم.


جمهوری، آری

رای و فرمان شاه و شیخ، نه

دست جهانخواران کوتاه

بوم و بر شکوفا

تازه هابدعت گرایی و زندقه در ایران عهد ساسانی. به کوشش ملیحه کرباسیان؛ محمد کریمی زنجانی اصل.

فریاد عدالت یک سرمچار. جلد 2: محمدرضا حاجیان نژاد.

فریاد عدالت یک سرمچار. جلد 1: محمدرضا حاجیان نژاد.

تاریخ هخامنشی. جلد 9: بررسی مهرهای تخت جمشید. ویراسته هلن سانسیسی وردنبورخ [و دیگران].

باورهای عامیانه ی مردم گیلان. محمد بشرا؛ طاهر طاهری. ویراسته علی نصرتی سیاهمزگی.

زندگی کوروش و داریوش بزرگ (باستان نامه). علی محمد فره وشی(مترجم همایون). ویراسته مجید عبداللهی.

شهر و مردم شهر ما. ایرج نوریان قادیکلائی.

گیلان استان آخر(مجموعه مقالات). محمدتقی پوراحمد جکتاجی.

تاریخ ارمنیان گیلان. فرامرز طالبی. ویراسته علی نصرتی سیاهمزگی.

شی سامون ر هارشیم
به سرزمین خود بنگریم Ŝi Sāmun re Hāreŝim