سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳ - 2024.07.16
خانه نوشته های کوتاه کتابخانه کارنامه اهل قلم ونگ یاد الفبا پیام آوا پیوند

برای برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم.

به همین انگیزه "اعلامیه جهانی حقوق بشر" را پیش رو نهادیم.

پیشاپیش این را نوشته باشم که برگی از شماره های13، 14، 22- 23 را نمی یابیم. افسوس می برم به دوستی که چند شماره را به دستم رساند و رویه هایی را کند! در پاسخ پافشاری ، شنیدم که امروزه دردسر آفرین هستند!این نکته را نوشتم تا کوتاهی را از من ندانند. همچنین همروزگاران و آیندگان بدانند چه اندازه ستم بر ما رفت که دیر نوشته های چاپ شده را نیز به دست خود از کارنامه ها بریدیم! تفو بر فروانروایان شوم اسلامی و یا هر باور نامردمی ! همچنان می کوشم که کاستی های پیش گفته را به دست آرم و به دیدگان خواستاران بسپارم.

همچنان می کوشم که کاستی های پیش گفته را به دست آرم و به دیدگان خواستاران بسپارم.
بمو
پاییز 2010 / 1389

شماره:22-23
24-25
25 ضمیمه
26
27-28
29-30
31
32
ضمیمه 32


33
34
35
36
38
39
40-41
42-43
44
45
45 ضمیمه
46
46 ضمیمه


47
48
48 ضمیمه
49
50
51
52
53
54
55
56


56 ضمیمه
57
58
59
60
61
62
63
64
65
65 ضمیمه


رویه های 3-4 شماره 13
رویه های 3-4 شماره 13
شی سامون ر هارشیم
به سرزمین خود بنگریم Ŝi Sāmun re Hāreŝim