سه شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۳ - 2024.07.16
خانه نوشته های کوتاه کتابخانه کارنامه اهل قلم ونگ یاد الفبا پیام آوا پیوند

برای برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم.

به همین انگیزه "اعلامیه جهانی حقوق بشر" را پیش رو نهادیم.

گنگش/ گئنگش. ارگان دمکراتیک ترکمنهای ایران - خارچ از کشور.
شماره2 "نشریه سیاسی، اجتماعی وفرهنگی ترکمنهای خارج از کشور" نام گرفت.
شماره:

شی سامون ر هارشیم
به سرزمین خود بنگریم Ŝi Sāmun re Hāreŝim