یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ - 2021.08.01
خانه نوشته های کوتاه کتابخانه کارنامه اهل قلم ونگ یاد الفبا پیام آوا پیوند

برای برپایی سامانی آباد و مردمی آزاد گرد آمدیم.

به همین انگیزه "اعلامیه جهانی حقوق بشر" را پیش رو نهادیم.


ویژه 50 مین سال مرگ نیماسخن آغاز گردآورنده.
با پوزش و آزرم از کاستی پیشگفتاراین ونگ vang ( به فارسی : بانگ ، آ وا و ...)
افسوس که از بیماری و تنگدستی ، گفته ها ، در گلو ماند .
بزودی فراز هایی را می آورم.سروده و نوشته نیما از زبان دگران


آلبوم: او را صدا بزن


آلبوم: ری را


آلبوم: در شب سرد زمستانیشی سامون ر هارشیم
به سرزمین خود بنگریم Ŝi Sāmun re Hāreŝim