برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه "  اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا


  نخستین نگاه   


 

 

کارنامه اهل قلم  تبرستان / مازندران

1- از دیرباز تا امروز

------------------------------------------------

 

 

ماشاءالله آجودانی 

مشروطه ایرانی.    PDF

مقالات و گفتگوهای ماشاءالله آجودانی. ماشاءالله آجودانی. به کوشش امیر قربانی.      PDF

هدایت، بوف کور وناسيوناليسم.      PDF

یا مرگ یا تجدد: دفتری در شعر و ادب مشروطه.              PDF

 

////////////////////////////////////

 

ف . آزاده 

چند قدم تا آزادی.     PDF

ما جنایتکاریم.     PDF

////////////////////////////////////

حمید احمدی

[با نام   انور/ ناخدا انور، نیزمی نویسد]

بلشویک ها و نهضت جنگل. مویسی آرونوویچ پرسیتس. ترجمه حمید احمدی.       PDF

تاریخچه فرقه جمهوری انقلابی ایران و "گروه ارانی" ( 1316- 1304). حمید احمدی.      PDF

خاطرات ابوالحسن بنی صدر( اولين رئيس جمهوری ايران). ابوالحسن بنی صدر. به کوشش حمید احمدی.[ نام روی جلد: درس تجربه].  PDF

خاطرات بزرگ علوی. بزرگ علوی. به کوشش حمید احمدی.     PDF

واقعیاتی از عملکردهای فاجعه‌آفرین گردانندگان حزب توده ایران.  با نام ناخدا انور.   PDF

////////////////////////////////////

فخرالدین احمدی سوادکوهی

آدمهای توی مه (داستان).     PDF

انقلابی ترین سخن ها. 2جلد. گردآوری...        PDF1      PDF2  

این را با من بخوان ( مجموعه مقالات).      PDF 

چند قدم زندگی زندگی ( رمان).          PDF   

دروغ های حقیقی(مجموعه داستان).       PDF

دنیا روی ویلچر( داستان بلند).        PDF  

سرزمین خفته در خاک.     PDF

شعر قاتل من است.        PDF

شهر من زیراب.(منظومه ی بلند).       PDF  

طبل کوچک من.[ داستان].      PDF

کاغذ های خط خطی.       PDF  

مروری بر تاریخ فلسفه. تهیه و تنظیم فخرالدین احمدی سوادکوهی.     PDF

من وعلی اشرف درویشیان.      PDF

نبرد با خدایان.         PDF

هفت قصه. [ از مازندران].      PDF

////////////////////////////////////

احمد اخگر آملی / احمد فرسیو

اسرار خلقت. از احمد اخگر [و دیگران]. گردآوری حسین مطیعی.       PDF1      PDF2

////////////////////////////////////

طلعت بصاری(قبله)

چهره شیرین. طلعت بصاری. [شیرین در تاریخ و ادب ایران].      PDF

سبک ها و مکتب های ادبی( در دری). ضیاء الدین سجادی؛ طلعت بصاری.     PDF

////////////////////////////////////

 

ع. پاشا ئی

روشنگری .مالکولم یاپ؛ ع. پاشائی.     PDF

////////////////////////////////////

محمد تنکابنی

قصص العلما.    PDF1      PDF2

////////////////////////////////////

عباس جمشیدی رودباری  

باریکاد: قیام مسلحانه. ترجمه ع. ج. رودباری؛ س. ا. افروز.[ عباس جمشیدی رودباری. سه نوشته از اسناد جنبش چپ جهانی در زمینه خیزش مردم برای سرنگونی رژیم].     PDF

////////////////////////////////////

حسن حسن زاده آملی

الهی نامه. PDF    

////////////////////////////////////

حسن کاشی آملی (حسن بن محمود کاشانی آملی)

تاریخ محمدی، یا، تاریخ دوازده امام - تاریخ رشیدی - تاریخ الاولاد الحضره المصطفوی - ائمه نامه: به ضمیمه معرفت  نامه و هفت بند.

به کوشش رسول جعفریان.        PDF   
 

////////////////////////////////////

مصطفی خلعتبری ليماکی

جايگاه مهمان و مهمان نوازی در فرهنگ مردم ايران.   PDF  

////////////////////////////////////

محمد علی داعی الاسلام

آفاق شعر فارسی.      PDF

شعر و شاعری عرفی.    PDF

عناصر اربعه رباعی.    PDF 

فرهنگ نظام: فارسی به فارسی. با ریشه شناسی و تلفظ واژه ها به خط اوستایی. 5جلد.     

  PDF1      PDF2     PDF3     PDF4     PDF5     

فرهنگ نویسی فارسی.      PDF

نادرشاه. هنری مورتیمردیوراند. ترجمه با نام: سید محمدعلی ایرانی.    PDF1      PDF2

////////////////////////////////////

محمد فتح الله بن محمد تقی ساروی ( محمد ساروی)

تاریخ محمدی "احسن التواریخ". محمد فتح الله بن محمد تقی ساروی ( محمد ساروی). به اهتمام غلامرضا طباطبایی مجد.   PDF
 

////////////////////////////////////

احمد سیف

[با نام  بهروز امین  نیزمی نویسد]

استبداد، مسئله مالکیت و انباشت سرمایه درایران.      PDF

اقتصاد ایران در قرن نوزدهم.      PDF

پیش درآمدی براستبدادسالاری درایران.      WORD

درباره استبداد ذهن و فرهنگ استبدادی.       PDF

قرن گم شده: اقتصاد و جامعه  ایران در قرن نوزدهم. احمد سیف.    PDF

معمای مصدق و ذهنیت استیدادی ما.      PDF

نئولیبرالیسم ایرانی.      PDF

////////////////////////////////////

شمس الدین محمد بن محمود آملی

نفائس الفنون فی عرایس العیون. با مقدمه و تصحیح و پاورقی ابوالحسن شعرانی؛ابراهیم میانجی. 3جلد.  PDF1      PDF2     PDF3  

نفایس الفنون فی عرایس العیون.  چاپ سنگی، 1309 ه.ق.    PDF

////////////////////////////////////

محمد طاهری شهاب

تاریخ ادبیات مازندران.[ محمد طاهری شهاب . نام روی جلد: تاریخ ادبیات و فرهنگ مازندران. نظام الدین نوری،دزدی

ادبی نمود و" تالیف" خود نگاشت].    PDF

دیوان استاد ابو نظر عبدالعزیز بن منصور عسجدی مروزی. به اهتمام و تصحیح و تحشیه محمد طاهری شهاب. با مقدمه سعید نفیسی.

     PDF  

دیوان حکیم نجم الدین محمد فلکی شروانی.  به اهتمام و تصحیح و تحشیه محمد طاهری شهاب.       PDF

دیوان مهستی گنجوی. به اهتمام و تصحیح و تحشیه محمد طاهری شهاب.       PDF

////////////////////////////////////

محمد بن ایوب طبری ( ابوجعفر محمد بن ایوب حاسب طبری)
 

شمارنامه. با مقدمه و تعلیقات تقی بینش.     PDF

مفتاح المعاملات.( متن ریاضی از قرن پنجم هجری).  به کوشش محمد امین ریاحی.      PDF

////////////////////////////////////

 

محمد بن‌ جريرطبری

تاريخ‌ طبری‌ يا تاريخ‌ الرسل‌ و الملوك‌.‌ ترجمه‌ ابوالقاسم‌ پاينده‌. 15 ج‌+ دنباله‌ تاريخ‌ طبری‌. عريب‌ بن‌ سعد قرطبی.ترجمه‌ ابوالقاسم‌

پاينده‌.[با نام‌ جلد 16 تاریخ طبری].

 ‌                  PDF1     PDF2    PDF3    PDF4    PDF5   PDF6   PDF7     PDF8    PDF9    PDF10     PDF11     PDF12    PDF13  

                     PDF14       PDF15      PDF16

                     

////////////////////////////////////

کمال الدین علا الدینی شورمستی

 

من هم یکی مثل همه.       PDF

////////////////////////////////////

رضا علامه زاده

 

آلبوم خصوصی.[ رمان].     PDF

اولین پوپکی که کاکل در آورد.     PDF

تنه‌ی قطور درخت افرا "سه داستان‌".      PDF

جای پای آهو. فیلم‌نامه.     PDF

راز بزرگ من. (مجموعه داستان‌های کوتاه).     PDF

سراب سینمای اسلامی ایران.       PDF

سوگواره پیران. [ فیلم نامه].      PDF   

غوک. رمان. رضا علامه زاده.     PDF 

قفل و پنج فیلمنامه کوتاه دیگر.      PDF

لالا و ناپدری من. فیلم‌نامه.    PDF

مصدق. [ نمایش نامه].     PDF 

وصیت نامه ققنوس. فیلم نامه.      نمونه1   PDF       نمونه2   PDF 

هنر آدمیان نخستین.      PDF

هنر تمدنهای پیشین( یک بررسی به زبان ساده ازهنرشرق باستان).     PDF

////////////////////////////////////

محسن عمادی

تولد یک پروانه. گزید ه ی شعرها. نیکیتا استانسکو. ترجمه محسن عمادی.    PDF

حیوانی سخت کمیاب. گزید ه ی شعرهای آنا سوئیر. ترجمه محسن عمادی؛ مینو مهرآذر.       PDF  

شب پلنگ. کلارا خانس. ترجمه محسن عمادی.    PDF

شبی با هملت. ولادیمیر هولان. ترجمه محسن عمادی.    PDF  

کتاب خیانت. شعرهای شور و شکست. ترجمه محسن عمادی.                   PDF

مراثی و اشعار دیگر. ایژی اورتن. ترجمه محسن عمادی و لوسیا پاپروچکووا.     PDF

مرگ و زندگی سورینو و تنها تیغه ی یک چاقو. جوآئو کابرال د ملو نتو. ترجمه محسن عمادی.    PDF  

////////////////////////////////////

جواد فاضل

ای آرزوی من.       PDF    

 دختر همسایه.       PDF  

    عشق و اشک.      PDF   

فرزندان ابوطالب. ابوالفرج علی بن حسین اصفهانی. ترجمه جواد فاضل.4 جلد. [ داشته 1تا3].      PDF1     PDF2    PDF3      

فرزند عشق.       PDF  

        گمشده ها.        PDF     

 ماجری.          PDF      

مهین.          PDF  

نازنین.          PDF  

وحشی.         PDF      

یگانه.         PDF  

////////////////////////////////////

اسدالله فاضل مازندرانی

اسرارالآثار.  5 جلد. برگرفته از:           http://www.h-net.org/~bahai/index/diglib/mazand1.htm    

ج1:    PDF     ج2:    PDF     ج3:      PDFج4:      PDF1     PDF2    PDF3    PDF4    PDF5   :ج5     PDF

امر و خلق. 4 جلد.      PDF1     PDF2     PDF3    PDF4

     : ج 2    PDF1     PDF2    PDF3    PDF4    :ج1

  PDF1     PDF2     PDF3     PDF4     PDF5  : ج 4      PDF1   PDF2    PDF3    PDF4    PDF5  :ج 3

رهبران و رهروان در تاریخ ادیان. 2جلد.   برگرفته از:     http://www.h-net.org/~bahai/index/diglib/mazand1.htm 

 PDF1    PDF2    :ج2      PDF   ج1:  

ظهورالحق. تاریخ  امر بابی و بهائی. 9 جلد .

این کتاب را "تاریخ ظهورالحق" و  " کتاب ظهورالحق"  نیز نامیدند.

از داشته ها چنین بر می آید که عادل شفیع پور می کوشد ظهورالحق را باز نگارد و ویرایش تازه ای از آن یه دست دهد.

ناگفته نماند که گردانندگان تارنمای    www.h-net.org   دستکم از 2001 تاکنون " ظهورالحق" را با تغییراتی نشان می دهند؛ با

این همه، هنوز کاستی دارد . برای نمونه می توان به جلد 5  اشاره کرد  که برگ هایی از آن را در  نشانی 

     http://www.h-net.org/~bahai/index/diglib/mazand1.htm           نمی یابیم.

آنچه را که می بینید ، در میانه مارس 2010 ذخیره کردم. فتوها را به دو شیوه پی دی اف و زیپ پیش نهادم.

در پاییز 2015م/1394خ، آقای عادل شفیع پور جلدهای 5و7 را به دستم رساند وبرداشته ها افزودم.

 

PDF* به کوشش عادل شفیع پور           PDF     ج1:  

    ج2:  PDF1     PDF2    PDF3     * به کوشش عادل شفیع پور     PDF

    ج3:    پیوست PDF1     PDF2      * به کوشش عادل شفیع پور    PDF

     * به کوشش عادل شفیع پور    PDF     PDF1    PDF2    PDF3     PDF4  :ج4     

    ج5:   zip1    zip2   zip3   zip4   zip5   zip6   zip7   zip8    zip9   zip10   zip11   zip12   zip13    *به کوشش

     عادل شفیع پور   PDF

     ج6:   zip1   zip2   zip3   zip4   zip5    zip6   zip7   zip8   zip9   zip10   zip11   zip12   zip13   zip14  

                       zip18   zip19    zip20   zip21    zip22   zip23   zip24   zip25     zip17     zip16     zip15                  
 

     ج7:   به کوشش عادل شفیع پور   PDF

    ج8 بخش1:  PDF        ج8 بخش2:            PDF 

    ج9:          PDF    به کوشش عادل شفیع پور *            PDF    

////////////////////////////////////

حسن قائمیان

درباره ظهور و علائم ظهور. صادق هدایت. ترکیب و تنظیم وتالیف از حسن قائمیان.     PDF

مجموعه نوشته های پراکنده صادق هدایت. صادق هدایت. به کوشش حسن قائمیان.  چاپ 1344.     PDF

مجموعه نوشته های پراکنده صادق هدایت. صادق هدایت. با مقدمه حسن قائمیان. چاپ 1379. [ نام روی جلد: نوشته های پراکنده صادق

هدایت].       PDF

یاد بود نامه صادق هدایت. به مناسبت ششمین سال درگذشت او.[ به کوشش حسن قائمیان].      PDF

////////////////////////////////////

احد قربانی

بهارانه‌ها: شادیانه‌های چکامه‌سرایان به مردم و پرچم مبارزه‌ی آنها در برابر قشریون و خودکامگان (شعرها و ترانه ها).   PDF

رواداری در فرهنگ و ادب ايران. 2جلد.    PDF1      PDF2

رواداری. روند شکل گيری، ژرفش و نهادينه‌شدن رواداری  در غرب.     PDF1      PDF2

گفت و شنود احد قربانی با آرش اسلامی.     PDF

گفت و شنود احد قربانی با امير جواهری.       PDF

گلچین ترانه و شعر کودک. (جلد نخست: فولکلور).       PDF

     PDF    نقد ادبی یا اعدام معنوی.

نگاهی شتاب زده به رواداری در فرهنگ و ادب ایران.     PDF1      PDF2

////////////////////////////////////  

 پیروز مجتهدزاده

دموکراسی و هویت ایرانی: بحثی در ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی ایران و ایران شناسی سیاسی.    PDF

////////////////////////////////////  

 مهرداد مهرپورمحمدی( م.م. آینده )

دریاچه یِ ارومیه.     PDF

سلامت جامعه در حکومت جمهو ری اسلامی.جلد1                        PDF

سلامت جامعه در حکومت جمهو ری اسلامی.    ویرایش2                    PDF

////////////////////////////////////  

 نیما یوشیج

آهو وپرنده ها.       PDF

ارزش احساسات و پنج مقاله دیگر. [ نام روی جلد:ارزش احساسات و پنج مقاله در شعر و نمایش].       PDF

افسانه. از روی چاپ مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج1370.          PDF

برگزیده اشعارنیمایوشیج. به کوشش سیروس طاهباز.         PDF

چکامه ها. از روی چاپ مجموعه کامل اشعار نیما یوشیج 1370 .           PDF

حرفهای همسایه.        PDF           

حکایات و خانواده ی سرباز.       PDF

دنیا، خانه ی من است. 50 نامه از نیما یوشیج.        PDF

دوسفرنامه از نیما یوشیج.   تصحیح و تحقیق علی میر انصاری.      PDF  

زندگانی حسن اسفندیاری (محتشم السلطنه). نیما یوشیج [ودیگران].      PDF 

سه نامه به هدایت، طبری، شین پرتو.      PDF 

صد سال دگر: دفتری از اشعار منتشر نشده نیما یوشیج. نیما یوشیج. به تصحیح سعید رضوانی؛ مهدی علیائی مقدم.    PDF

کندوهای شکسته: قصه ها: دفتر اول. پنج قصه  از نیما یوشیج. نیما یوشیج.[به کوشش سیروس طاهباز].    PDF

گزیده اشعار نیمایوشیج.       PDF  

مانلی.       word

مجموعه آثار نیما یوشیج: دفتر اول شعر. به کوشش سیروس طاهباز. با نظارت شراگیم یوشیج.      PDF 

مجموعه ی کامل نامه های نیما یوشیج. گردآوری و... سیروس طاهباز.        PDF       

مرقد آقا.      PDF

نامه های عاشقانه نیما.              PDF 

یادداشت های روزانه نیما یوشیج.  به کوشش شراگیم یوشیج.     PDF

 

////////////////////////////////////