***********************

     

 

 

         

 ونگ. شماره 2: ویژه 50 مین سال مرگ نیما
 
Vang
گاهنامه اینترنتی
گزارنده: بمون تپوری( حسین صمدی )
زمان:  2009 = 1388
پخش: تبرستان www.tabarestan.info

        

                               ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

     سخن آغاز گردآورنده.

 

 

با پوزش و آزرم  از کاستی   پیشگفتاراین ونگ  vang  ( به فارسی : بانگ ، آ وا  و ...)

افسوس  که از  بیماری و تنگدستی ، گفته ها ، در گلو ماند .

 بزودی  فراز هایی را می آورم.

  

 ............  

 

 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 سروده و نوشته  نیما از زبان دگران

 

   او را صدا بزن. شعر و نامه نیما یوشیج. گوینده: اسماعیل جنتی. آهنگ: بهرام دهقانیار.    بشنویم  1   2

()()()()()()()()()()()()()

   در شب سرد زمستانی. خواننده: محمد نوری. گوینده: احمد رضا احمدی. آهنگ: فریبرزلاچینی. برای سی امین سال

    خاموشی نیما یوشیج.     بشنویم  1   2

()()()()()()()()()()()()()

   ری را.  خواننده و آهنگساز: سهیل نفیسی. [ 4 سروده از نیما" آی آدمها؛  مهتاب، ری را؛ داروک" در آلبوم ری را]

بشنویم    1   2    3    4          

()()()()()()()()()()()()()

   شباهنگام. خواننده: بیژن کامکار. گوینده: خسرو شکیبایی.همخوانی و آهنگ:هوشنگ و ارسلان کامکار. [ 3  سروده

    نیما: ترا من چشم در راهم ؛هنگام که گریه می دهد ساز؛ بر سر قایقش].      بشنویم    1   2    3 

()()()()()()()()()()()()()

    شعرهای نیما. گوینده: احمد شاملو. آهنگ: فرهاد فخرالدینی.     بشنویم  1   2

()()()()()()()()()()()()()

 آهو و پرنده ها. کتاب گویا. گوینده: پریسا.     بشنویم    1   

    برچیده از:

http://audiostory.blogspot.com     

            PDF           دریافت کتاب                

()()()()()()()()()()()()()

   آی آدمها. خواننده: مانی رهنما.    بشنویم    1

()()()()()()()()()()()()()

    [اجاق سرد. گوینده خودرا آیت آوا نگاشت.]       ببینیم   1

    برچیده از:

http://www.youtube.com/watch?v=BBlHhy31XHk     

nima yushij ayatava     

()()()()()()()()()()()()()

   افسانه.[ بندهایی از افسانه نیما با نام فسانه]. خواننده: ایرج بسطامی.    بشنویم    1

()()()()()()()()()()()()()

   افسانه.[ بندهایی از افسانه نیما با نام فسانه]. خوانندگان سیما بینا؛ عبدالوهاب شهیدی. گوینده: آذر پژوهش.

    آهنگ: جواد معروفی. گلهای تازه. برنامه شماره 80. اسفند1352.     بشنویم    1

()()()()()()()()()()()()()

   [ افسانه. بندهایی از افسانه نیما ]. خواننده: محسن نامجو.          ببینیم   1

    برچیده از:

http://www.youtube.com/watch?v=5EjhDqLumvo     

Qashqai, Mohsen Namjoo based on a Poem by Nima Yushij     

    هم چنین، نگ:

http://vimeo.com/5060183     

 mohsen namjoo-Qashqa nima yushij     

()()()()()()()()()()()()()

   برف. خواننده: فرهاد مهراد.    بشنویم    1

()()()()()()()()()()()()()

   ترا من چشم در راهم. [ با نام شب هنگام]. خواننده: ایرج بسطامی.   بشنویم    1

()()()()()()()()()()()()()

   ترا من چشم در راهم. خواننده: امجدالملوک جاهدیان(شیدا).    بشنویم    1

()()()()()()()()()()()()()

   ترا من چشم در راهم. خواننده: حسین قوامی.     بشنویم    1

()()()()()()()()()()()()()

   ترا من چشم در راهم. [ با نام چشم براه. با2زمان]. خواننده: شهرام ناظری.      بشنویم    1    2

()()()()()()()()()()()()()

   چشمه ی کوچک. گوینده: گیتی مهدوی.     بشنویم    1

    برچیده از:

http://ketabkhaneyegooya.blogspot.com/2006/09/blog-post_06.html     

()()()()()()()()()()()()()

   خانه ام ابری ست. گوینده: فریبا.       ببینیم   1

    برچیده از:

http://www.youtube.com/watch?v=Qa2ErR4GhL8     

KHaneam Abrist az Nima Youshij__ Ejra Fariba (Evita)   

    خانه ام ابریست شعری از نیما یوشیج

()()()()()()()()()()()()()

   خانه ام ابری ست. خواننده: مهیار شادروان.     بشنویم    1

()()()()()()()()()()()()()

   خروس می خواند [ بندهایی از سروده].  گوینده: جلیل ضیاءپور.      ببینیم   1

    برچیده از:

http://www.youtube.com/watch?v=gLNwWuOnEds     

    استاد جلیل ضیاءپور شعری از نیما یوشیج می خواند

()()()()()()()()()()()()()

   داروک. خواننده: محمد رضا شجریان.     بشنویم    نمونه 1    نمونه2

()()()()()()()()()()()()()

   درفروبند. گوینده: شراگیم یوشیج.      ببینیم   1

    برچیده از:

http://www.youtube.com/watch?v=g0nSqESEQyw     

darfrouband     

()()()()()()()()()()()()()

   دل فولادم. گوینده: شراگیم یوشیج.      ببینیم   1

    برچیده از:

http://www.youtube.com/watch?v=oDd1LwfXz2U    

DELEFOULAD     

()()()()()()()()()()()()()

   ققنوس. گوینده: شراگیم یوشیج.     ببینیم   1

    برچیده از:

http://www.youtube.com/watch?v=f7ESpYkGf74     

NIMA YUSHIJ     

()()()()()()()()()()()()()

   ماه نو. خواننده: محمد ابراهیم عالمی.    بشنویم    1

()()()()()()()()()()()()()

    مهتاب. [گوینده خودرا آیت آوا نگاشت.]      ببینیم   1

     برچیده از:

http://www.youtube.com/watch?v=c0PlRnf5xnY     

mahtab nima yushij      

()()()()()()()()()()()()()

  بشنویم    1      Axiom of Choice مهتاب.  با نام  Moon Light]. ]     

()()()()()()()()()()()()()

   مهتاب. خواننده: سیما.       ببینیم   1

    برچیده از:

http://www.youtube.com/watch?v=aGFuCOSGHpI     

    می تراود مهتاب

همین ترانه را در این ترانه را درپایانی ویدئوی " تولد نیما یوشیج Nima Yushij " می توان شنید.

http://www.youtube.com/watch?v=25W5HD-Wiw4   

()()()()()()()()()()()()()

    مهتاب. خواننده: عبدالحسین مختاباد.     بشنویم    1

()()()()()()()()()()()()()

   مهتاب. خواننده: مرتضی.     ببینیم   1  

     برچیده از:

http://www.youtube.com/watch?v=RugNrFrlFyE     

nima yushij's Mahtab by Morteza, London, ON     

()()()()()()()()()()()()()

   نامه به عالیه. اول خرداد 1305. گوینده: مینا یوشیج.      ببینیم   1

    برچیده از:

http://www.youtube.com/watch?v=gMWa3axccHM     

NIMA YUSHIJ nameh be aliyeh     

()()()()()()()()()()()()()

   وای برمن. گوینده: شراگیم یوشیج.       ببینیم 1

    برچیده از:

http://www.youtube.com/watch?v=AImEyGLGF8Y     

NIMA YUSHIJ    

()()()()()()()()()()()()()

   وقت است. گوینده: شراگیم یوشیج.      ببینیم 1

     برچیده از:

http://www.youtube.com/watch?v=BJVq9DIKFc4     

VAGHTASST     

()()()()()()()()()()()()()

   بشنویم   1      Axiom of Choice هست شب. با نام  Rhythm Riddle]. ]    

()()()()()()()()()()()()()

   هست شب. ترجمه صمد بهرنگی به آذری. گوینده: غلامحسین ساعدی. 1356 خ، تهران.     بشنویم   1

()()()()()()()()()()()()()

   هست شب. خواننده: پری زنگنه.      بشنویم    1

()()()()()()()()()()()()()

   هست شب. خواننده: محمد رضا شجریان.       بشنویم  1       ببینیم 1

    ویدئو برچیده از:

http://www.youtube.com/watch?v=Mg2j4dbS42s     

Shab by Parviz Meshkatian, santur Shajarian, vocal     

()()()()()()()()()()()()()

   هنگام که گریه می دهد ساز. [ گوینده خودرا آیت آوا نگاشت.]      ببینیم   1  

    برچیده از:

http://www.youtube.com/watch?v=ke3Au8WZVMQ     

hengam keh geryeh midahad saz nima yushij     

()()()()()()()()()()()()()

++++++++++++++++++++++++++++++++++

به و برای نیما:

همایش های فرهنگی هنری. سخن، سروده و موسیقی

 

 

 

    المناجات. آهنگساز وخواننده: آتش.[ ریشه در خویش. سروده ای ازمحمود مشرف آزاد تهرانی( م.آزاد).   در ستایش نیما است].     

    ببینیم   1   2  

     برچیده از:

http://www.youtube.com/watch?v=uon48QkCwFg     

Atash - GH 2005 Al-Munaajaat Part 1     

http://www.youtube.com/watch?v=2Vt-9KfKx94     

Atash - GH 2005 Al-Munaajaat Part 2     

 ************** 

   [ بخشی از سخنرانی جلال آل احمد در بزرگداشت نیما. دانشگاه تهران 1347].   ببینیم     1

    برچیده از:

http://www.youtube.com/watch?v=5IQEcnyTwio    

Jalal -e Al -e Ahmad's talk about Nima     

************** 

   به تکرارغم نیما. خواننده: داریوش اقبالی.  بشنویم   1        ببینیم     1

    ویدئو، برچیده از:

http://www.youtube.com/watch?v=It4ObBIzWNI    

Dariush -=- Be Tekrare Ghame Nima -   به تكرار غم نيما

************** 

   به ياد نيما. تهران‌، دانشگاه‌ صنعتي‌ اميركبير،22-2-1375.  بشنویم  1   2    3    4   5   6   7   8     

************** 

   [ چهره ها- نیما. به انگیزه  109سالگی نیما. سازمان مجاهدین خلق ایران].    ببینیم   1   2

   برچیده از:

http://www.youtube.com/watch?v=hyQEHgALBj8    

Nima_1    

http://www.youtube.com/watch?v=KNvwBkw-AKQ    

Nima_2 end    

************** 

    شعر معاصر ایران: نیما؛ شاملو؛ فروغ.    ببینیم    1   2   3  4   5

     برچیده از:

http://www.youtube.com/watch?v=DT4R-Ktzh0A    

iran shamlou foroogh nima p1-20     نیما شاملو فروغ

http://www.youtube.com/watch?v=zLb4pv_PFX8    

iran shamlou foroogh nima p2-20      نیما شاملو فروغ

http://www.youtube.com/watch?v=92vbA816Uks    

iran shamlou foroogh nima p3-20      نیما شاملو فروغ

http://www.youtube.com/watch?v=PxXD6R-iVMw      

iran shamlou foroogh nima p4-20      نیما شاملو فروغ

http://www.youtube.com/watch?v=YggkVWi1EKc     

iran shamlou foroogh nima p5-20     نیما شاملو فروغ

************** 

  عصری با نیما. سازمان ملی جوانان ایران- کانون پژوهش دانشجويان و دانش آموختگان قائمشهر.

    دی13779.         ببینیم    1      2     3      

 **************

  عصری با نیما. سازمان ملی جوانان ایران- کانون پژوهش دانشجويان و دانش آموختگان قائمشهر.

   مهر1381.        ببینیم    1      2   

************** 

   نیما. کيومرث منشى زاده.     بشنویم   1

 برچیده از:   

http://www.jadidonline.com/story/01012008/nima    

 ************** 

   نیما یوشیج ماندگارترین فرزند انقلاب مشروطه. سخنرانی اسماعیل نوری علا. لندن، 1993.      ببینیم   1  

    برچیده از:

http://www.youtube.com/watch?v=wvwnYqcGvF0     

Esmail Nooriala talks about Nima Yushij     

************** 

  همنشینی دریوش. خانه شعر شمال. اردیبهشت 1386.  ببینیم   1    2    3    

**************