برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا


  نخستین نگاه   


 

 

نوشته کوتاه / مقاله در شناخت مازندران

 2019 

از وبگاه های بیرون از ایران

***********************

 

مسعود بهنود. یاد فیروز گوران، روزنامه‌ نگار عملگرا. بی بی سی، شنبه 22-6-2019/ 1-4-1398.

" فیروز گوران"، آن گورکی مطبوعات ایران بر خاک شد! عاشق بوی خوش مرکب و کاغذ و خبر بود. پیک نت، شنبه22-6-2019/ 1-4-1398.

رضا شکراللهی. فیروز گوران؛ مردن در حرفه روزنامه‌نویس. رادیو فردا، آدینه21-6-2019/ 31-3-1398

کوروش طاهرنسب. به مناسبت درگذشت فیروز گوران، روزنامه‌نگار و پیشکسوت بزرگ مطبوعات. اخبار روز، پنج شنبه 20-6-2019/ 30-3- 1398.

فرج سرکوهی. سانسور پیشینه چپ گوران در رسانه های داخل و خارج. اخبار روز، پنج شنبه 20-6-2019/ 30-3- 1398.

جمشید طاهری پور. گوران: صدای جامعه سالم؛ روزنامه نویس پائینی ها. اخبار روز، پنج شنبه 20-6-2019/ 30-3- 1398.

جواد طالعی. فیروز گوران، روزنامه‌نگاری که هرگز تسلیم قدرت نشد. دویچه وله، پنج شنبه 20-6-2019/ 30-3- 1398.

فیروز گوران. مهمان خیابان دلگشا؛ نوشته‌ای از فیروز گوران در باره تهران. بی بی سی، پنج شنبه 20-6-2019/ 30-3- 1398.

علی جیحون. مرتضی کلانتریان؛ مترجم حقوقدانان. بی بی سی، سه شنبه 4-6-2019/ 14-3-1398.

مهر آفاق مقیمی نیاکی. بهاری که تاریک اندیشان تلخش کردند. [ سیل در مازندران و گلستان].عصرنو، شنبه 30-3-2019/ 10-1-1398

کمیته ی عمل سازمانده کارگری. سیل در سفره ی گلستان. اخبار روز، دوشنبه 25-3-2019/ 5-1-1398.

امید بهرنگ. آیا رضاشاه شخصیتی ملی بود؟ اخبار روز سه شنبه5-3-2019/14-12-1397.

مریم میرزا. برلیناله: مستند "دلبند"، پاسداری از میراثی رو به زوال. دویچه وله، دوشنبه 11-2-2019/ 22-11-1397.

آنان ده تن بودند![ به یاد کشته شدگان خیزش 6 بهمن سربداران در آمل]. اخبار روز، چهارشنبه 30-1-2019/ 10-11-1397.