برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا


  نخستین نگاه   


 

 

نوشته کوتاه / مقاله در شناخت مازندران

 2019 

از وبگاه های بیرون از ایران

***********************

 

علی جیحون. مرتضی کلانتریان؛ مترجم حقوقدانان. بی بی سی، سه شنبه 4-6-2019/ 14-3-1398.

مهر آفاق مقیمی نیاکی. بهاری که تاریک اندیشان تلخش کردند. [ سیل در مازندران و گلستان].عصرنو، شنبه 30-3-2019/ 10-1-1398

کمیته ی عمل سازمانده کارگری. سیل در سفره ی گلستان. اخبار روز، دوشنبه 25-3-2019/ 5-1-1398.

امید بهرنگ. آیا رضاشاه شخصیتی ملی بود؟ اخبار روز سه شنبه5-3-2019/14-12-1397.

مریم میرزا. برلیناله: مستند "دلبند"، پاسداری از میراثی رو به زوال. دویچه وله، دوشنبه 11-2-2019/ 22-11-1397.

آنان ده تن بودند![ به یاد کشته شدگان خیزش 6 بهمن سربداران در آمل]. اخبار روز، چهارشنبه 30-1-2019/ 10-11-1397.