برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا


  نخستین نگاه   


 

 

نوشته کوتاه / مقاله در شناخت مازندران

 2018 

از وبگاه های بیرون از ایران

***********************

 

مجید محمدی محقق. آیا انتقال آب خزر به سمنان عقلانی است؟

صادق صبا. مهمانی رضا علامه‌زاده؛ "انسانگرایی و وطن‌دوستی". [برنامه میزبان]

بهمن آقایی دیبا. سهم ایران از دریای خزر قربانی معادلات سیاسی می‌شود؟