برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا

     

     الفبا        پیام      یاد     ونگ        نوشته های کوتاه         کتابخانه      کارنامه اهل قلم      آوا        پیوند        


 

 

 

 

 

 

 

تازه ها

احزاب سیاسی در مازندران 1332- 1320. سیف الرضا شهابی.

تاریخ راقم. میر سید شریف راقم سمرقندی. به کوشش منوچهر ستوده.

تاریخ نوشهر و کجور ( از خاجیک تا نوشهر). بیژن قیصری فیروز

بهمن آقایی دیبا. ایران و کنوانسیون حقوقی دریای خزر: داده و ستانده چیست؟

تاریخ فرهنگ اولین های شهر بندری نوشهر. نورمحمد سلطان پناه چورنی

مجموعه آثار محمد علی افراشته. محمدعلی افراشته. گردآورنده نصرت الله نوح

نمایشنامه ها، تعزیه ها و سفرنامه: طنز. محمدعلی افراشته. به کوشش نصرت الله نوح

چهل داستان: طنز. محمدعلی افراشته. به کوشش نصرت الله نوح

جایگاه گرجی‌ها در تاریخ و فرهنگ و تمدن ایران. سعید مولیانی

گیلان از آغاز تا انقلاب مشروطیت. محمد تقی میرابوالقاسمی

گیلان و آذربایجان شرقی: نقشه ها و اسناد مردمشناسی. ماسل بازن؛ کریستیان برمبرژه. با همکاری اصغر عسگری ؛ اصغر کریمی. ترجمه مظفر امین فرشچیان

مازندران در عصر وحشت: ( تاریخ مازندران در دوره های افشاریه و زندیه).علی اکبر عنایتی

واژه نامه و واژه نمای کنزالاسرار مازندرانی (دیوان امیرپازواری). گیتی شکری. ویراستار فرزانه وزوایی

کردستان معاصر. م. س.لازاریف؛ ش. خ. محوی [ ودیگران]. ترجمه کامران امین آوه

چپ سنتی و جنبش ملی کرد در ایران. کامران امین آوه

سالم زیستن آموختنی است!: مجموعه مقالات پزشکی- اجتماعی. کامران امین آوه

افعال و مبانی دستور زبان آلمانی: راهنمای عملی برای تسلط به زبان آلمانی. چارلزجی. جیمس. ترجمه کامران امین آوه

سفرنامه مازندران. رضا پهلوی( شاه ایران). ضبط و تحریر... فرج الله بهرامی. با پیشگفتار اسدالله علم؛ هوشنگ انصاری

جشنواره امیری خوانی در مازندران. گردآورنده: وحید دانا.

جاذبه های گردشگری جاده ی هراز. احمد نظری. مقدمه منوچهر ستوده. ویراستار ادبی سمیه حیدری

تاریخ تبرستان. اردشیر برزگر. تصحیح و پژوهش محمد شکری فومشی. 3جلد در1مجلد.

تذکره میکده. محمدعلی وامق. به کوشش حسین مسرت.

روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه. محمد حسن اعتماد السلطنه. با مقدمه و فهارس ایرج افشار

شرح منظومه مانلی وپانزده قطعه دیگرازنیما یوشیج. عبدالمحمد آیتی. ویراستار حکیمه دسترنجی

چیستان های مازندرانی. یوسف الهی؛ شهرام قلی پور گودرزی. ویراستار سمیه رحمانی چراتی 

ایران و قدرت های بزرگ در جنگ جهانی دوم. ایرج ذوقی.

ضرب المثل ها ( زبانزدها) و کنایه های مازندران.  پژوهشگران فرهنگخانه مازندران. به کوشش محمود جوادیان[ ودیگران]. ج-. جلدیکم: آ- خ 

تاریخ مازندران باستان. طیار یزدان پناه لموکی. ویراستار شیوا حریری

علمای مازندران ( از قاجار تا امروز ). یوسف الهی؛ شهرام قلی پور گودرزی. با مقدمه عباسعلی ابراهیمی

نکوداشت نیکان مازندران(1) حاج رضا غلام پور دهکی، بنیان گذار کتابخانه تابان روستای دهک. بنیاد مازندران پژوهی انوشه ( دانشنامه مازندران)

اوراقی چند از دفتر زندگی من. رضا غلام پور دهکی.

بابل شهر بهار نارنج. غلامرضا ملکشاهی [ ودیگران]. ویراستار کاظم فرهادی

افسانه های دیار همیشه بهار: قصه های مردم مازندران و ترکمن صحرا. گردآوری حسین میرکاظمی.

نامه هایی در باره ایران و ترکیه آسیا: سفرنامه ژی. ام تانکوانی. ژی. ام تانکوانی. ترجمه علی اصغر سعیدی

فرهنگ سلیم"فارسی- ترکمنی". نورمحمد متقی گمش تپه.

رضاشاه از تولد تا سلطنت. رضا نیازمند. ویرایش عبدالرحیم مرودشتی

سکه های ایران در دوران هخامنشی. ارنست بابلون. ترجمه  خانبابا بیانی؛ ملکه(بیانی) ملک‌زاده

مازندران. عباس شایان. 2جلد. جلد1: جغرافیای تاریخی و اقتصادی. جلد2: شرح حال رجال معاصر

کهن ترین امیری های مازندران. کاتب محمد مقیم بارفروشدهی. تصحیح و پژوهش یوسف الهی؛ شهرام قلی پور گودرزی

بهشهر( اشرف البلاد). علی بابا عسکری. 

جمهوری، آری                                            

رای وفرمان شاه وشیخ، نه

دست  جهانخواران کوتاه   

     بوم و بر شکوفا       

شی سامون ر هارشیم                                              

            به سرزمین خود بنگریم  Ŝi Sāmun re Hāreŝim

 

 
 

Updated : 24.10.2018

 
   بنیاد 2001م/ 1380خ

 

نشانی