برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا

     

     الفبا        پیام      یاد     ونگ        نوشته های کوتاه         کتابخانه      کارنامه اهل قلم      آوا        پیوند        


 

 

 

 

 

 

 

تازه ها

مهرنوش هاتفی. اسلام آوردن احسان طبری: شکنجه، اقناع یا سندرم استکهلم؟

چمدان:" باید مقابل بدگویی استاد اسرائیلی می‌ایستادم" [ لیلا پیران از مردم ساری

بهروز جلیلیان. به یاد رفیق عطالله جوان

داربی"خونین" مازندران نیمه‌ تمام ماند

نظم و نظميه در دوره قاجاریه. مرتضی سیفی فمی تفرشی.

شعله شمع جنگل:شمه ای از زندگی میرزا کوچک خان. محمد جعفر طاهری رشتی

تاریخ قومس. عبدالرفیع حقیقت ( رفیع). با مقدمه ذبیح الله صفا.

عبور ازصحاری ایران. آلفونس گابریل. ترجمه فرامرز نجد سمیعی

مهرنوش هاتفی. احسان طبری چگونه شکسته شد؟

طاهر شیرمحمدی. آلودگی محیط زیست در ایران: پس از خوزستان، نوبت مازندران

تمدن ایرانی. هانری ماسه [ ودیگران]. ترجمه عیسی بهنام.

شهریاران طبرستان ( از قرن2 تا4هجری). بهمن انصاری.

بیشه بیدار( از مجموعه شعرها و مقاله ها ). خسرو گلسرخی. به کوشش و انتخاب مجید روشنگر

کلار دشت ( جغرافیا، تاریخ وفرهنگ). علی ملک پور.

چهره شقایق[ بدون نام نویسنده. چاپ زمستان 1395. شناخت نامه ابوتراب باقرزاده

آلمانی ها در ایران: نگاهی به تحولات ایران در جنگ جهانی اول بر اساس منابع دیپلماتیک فرانسه. الیور باست. ترجمه حسین بنی احمد

تاریخ مختصر زندگانی و خدمات محمدولیخان خلعتبری سپهسالار تنکابنی همراه با یادداشتهای شخصی او. گردآوری عبدالصمد خلعت بری

میرزا کوچک خان. حسن تهرانی افشاری.

گاه شمار البرز. سال 1384 شمسی، هجری. همراه با تقویم نجومی و باستانی مازندران و گیلان.  نصرالله هومند.

گاهشماری باستانی مردمان مازندران و گیلان وپژوهشی در بنیان گاهشماری های ایرانی همراه با تقویم باستانی تبری- دیلمی. نصرالله هومند. ویراستار رضا مرادی غیاث آبادی

تاریخ برق مازندران. شهرام قلی پور گودرزی؛ یوسف الهی و مهدی مقیم پور بیژنی

ره آورد حکمت: شرح مسافرتها و سفرنامه های میرزا علی اصغرخان حکمت شیرازی. علی اصغر حکمت شیرازی. به اهتمام محمد دبیر سیاقی. 2جلد 

برگزیده داستانهای شاهنامه (از آغاز تا پیروزی کی کاوس بر شاه مازندران). احسان یارشاطر

دیوان صوفی مازندرانی. محمد صوفی مازندرانی. به اهتمام، تصحیح و تحشیه محمد طاهری شهاب

تکامل فئوداليسم در ايران. فرهاد نعمانی.

سادات هزارجریب: سلسله ای شیعی در شرق مازندران. محمد عمادی حائری

حیوونون سازا، آواز. برگرداننده به زبان مازندرانی محمد کاظم گل باباپور

رهبران مشروطه. ابراهیم صفایی. 2جلد.   

باورها و بازی های مردم آمل. علی اکبرمهجوریان نماری.

سپیده دم در ایران:خاطرات شولتسه- هولتوس جاسوس آلمان در ایران در جنگ دوم جهانی. شولتسه- هولتوس. ترجمه مهرداد اهری.

تاریخ مازندران. اسمعیل مهجوری. 2جلد.

اصفهان از دید سیاحان خارجی. فیروز اشراقی.

زنان ایرانی و راه و رسم زندگی آنان: سفرنامه کلارا کولیوررایس. کلارا کولیوررایس ( هوموند). ترجمه اسدالله آزاد

شجرﺓ الامجاد فی تاریخ میرعماد."جنبش میرعماددرمازندران". حسین بنافتی. تصحیح و تحشیه فریده یوسفی زیرابی

جمهوری، آری                                            

رای وفرمان شاه وشیخ، نه

دست  جهانخواران کوتاه   

     بوم و بر شکوفا       

شی سامون ر هارشیم                                              

            به سرزمین خود بنگریم  Ŝi Sāmun re Hāreŝim

 

 
 

Updated : 22.04.2017

 
   بنیاد 2001م/ 1380خ

 

نشانی