برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا

     

     الفبا        پیام      یاد     ونگ        نوشته های کوتاه         کتابخانه      کارنامه اهل قلم      آوا        پیوند        


 

 

 

 

 

 

 

تازه ها

فرمانروایان گیلان: مجموعه چهار گفتار پیرامون تاریخ و جغرافیای گیلان. ه. ل. رابینو. ترجمه محمدتقی پوراحمد جکتاجی؛ رضا مدنی

بررسی موانع توسعه صنعت گردشگری استان مازندران. محمد منصوری فر. ویراستار سمیه رحمانی چراتی

بناهای کرانه جنوبی دریای خزر. محمد هادی جوادی.

پژوهش مقدماتی درسه روستای شمال ایران ( حیدرالات ، مربو ، نومل). کاظم سادات اشکوری

قلاع باستانی مازندران  از رود "سورخانی" تا "جر" کلباد. سامان سورتیجی. با مقدمه منوچهر ستوده

پدیده های زمین شناسی مازندران. حسینعلی مختار پور؛ محمد علی قلی نتاج

بابلسر مرواریدی بر ساحل دریا. محمد علی خیراللهی.

دانشوران ساری. حسین اسلامی.

البرز کوه. منوچهر ستوده.

نگاهی همه سویه به تنکابن. حبیب الله مشایخی. ویراستار محمد رئوف مرادی.

پیشینه عبدالملکی ها در مازندران و کردستان. حسن سلیمی عبدالملکی

تاریخ علویان طبرستان. تقی واردی.

دریای خزر. لطف الله مفخم پایان. ترجمه و تحقیق جعفر خمامی زاده

ریشه های قومی قبایل سوادکوه. ابراهیم درویشی.

رضا شاه "از الشتر تا الاشت" نیای لر رضا شاه. کیوان پهلوان.

اسنادی در باره نیما یوشیج. به کوشش علی میرانصاری.

تاريخ طبرستان. ابن اسفندیار/ محمد بن حسن اسفندیارکاتب. به تصحيح عباس اقبال آشتيانی. به اهتمام محمد رمضانی.2جلد

سیمای ساری (ساحل صداقت). مرتضی بذرافشان.

مجموعه مقالات در گستره مازندران. به کوشش زین العابدین درگاهی؛ محسن علی نژادقمی. دفتر پنجم.

کانون بانوان: با رویکردی به ریشه های تاریخی حرکتهای زنان در ایران. مریم فتحی

مجموعه مقالات در گستره مازندران. به کوشش زین العابدین درگاهی؛ محسن علی نژادقمی. دفتر چهارم.

هدف ها و مبارزه زن ایرانی از انقلاب مشروطه تا سلطنت پهلوی. محمد حسین خسرو پناه

آثار تاریخی فیروزکوه ( جغرافیای تاریخی و معرفی محوطه های باستانی و بناهای تاریخی- فرهنگی). ناصر پازوکی طرودی

انقلاب مشروطه در استرآباد ( گرگان): استرآباد در دوره قاجار. اسدالله معطوفی. 2جلد

جمهوری، آری                                            

رای وفرمان شاه وشیخ، نه

دست  جهانخواران کوتاه   

     بوم و بر شکوفا       

شی سامون ر هارشیم                                              

            به سرزمین خود بنگریم  Ŝi Sāmun re Hāreŝim

 

 
 

Updated : 29.03.2020

 
   بنیاد 2001م/ 1380خ

 

نشانی