برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا

     

     الفبا        پیام      یاد     ونگ        نوشته های کوتاه         کتابخانه      کارنامه اهل قلم      آوا        پیوند        


 

 

 

 

 

 

 

تازه ها

پادشاه امیر: معرفی امامزاده سید نظام الدین بندپی بابل. نبی الله باقری زاد گنجی. ویراستار داود باقری زاد

علی جیحون. مرتضی کلانتریان؛ مترجم حقوقدانان. بی بی سی، سه شنبه 4-6-2019/ 14-3-1398

راپورت میانکاله ( جغرافیای تاریخی مازندران). محمد میرزا مهندس تهرانی. تصحیح، توضیح و تعلیقات جمشید قائمی. ویرایش و تنطیم الهام ملک زاده

فرمانروایان مازندران (عصر قاجار). جمشید قائمی.

فرار از زندان. امیر حسین احمدیان. با پیشگفتار و دیباچه محسن نجات حسینی؛ ناصر پایدار

ديده ها و شنيده ها: خاطرات میرزا ابوالقاسم خان کحال زاده منشی سفارت امپراتوری آلمان در ایران درباره مشکلات ایران در جنگ بین المللی 1918- 1914. ابوالقاسم خان کحال زاده. به کوشش مرتضي کامران

رضاشاه: خاطرات سلیمان بهبودی، شمس پهلوی،علی ایزدی. به اهتمام غلامرضا میرزاصالح

زندگینامه عماد رام. [چند مقاله، گفتار و سروده. به کوشش]عبدالعلی معصومی

بزرگان رامسر: بخش اول ( از آغاز قرن یازدهم تا پایان قرن چهاردهم). محمد سمامی حائری

مجموعه مقالات همایش لاریجان و توسعه پایدار: ظرفیت ها، چالش ها و راهکارها. دوم امرداد 1397. به کوشش محمد منصورنژاد

خاطرات وزیر مختار: ازعهدنامه ترکمن چای تا جنگ هرات. ای. او. سیمونیچ. ترجمه یحیی آریان پور

تاریخ دو هزار ساله ساری. حسین اسلامی.

قائم شهر قطب صنعت مازندران ( سوادکوه، قائم شهر، کیاکلا و جویبار). عباس جلالی [ ودیگران]. سرپرست گروه مؤلفان طیار یزدان پناه لموکی

فرهنگ تاتی و تالشی. علی عبدلی.

آئین های باستانی (ویادی از آئین های شکوهمند ایران باستان در دیار تبرستان). محسن مجید زاده (م. م. روجا ).

زمان و زندگی استاد پورداود. علی اصغر مصطفوی.

دیوان اشعار اشرف مازندرانی. محمد سعید اشرف مازندرانی. به کوشش محمد حسن سیدان. کتابشناسی اشرف، حسین صمدی

سفرنامه مازندران: گزارش روزانه محمد جعفر خان ( در سال1281خورشیدی). محمد جعفر دهقان. به اهتمام محمد گلبن؛ احمد شکیب آذر

برج لاجیم: نگین جاذبه های تاریخی مازندران. مصطفی رستمی

امریکاییها در ایران:( خاطرات دوران جنگ جهانی دوم). آرتور چستر میلسپو. ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی

از زبان شناسی به ادبیات. کورش صفوی. 2جلد.

صد سال دگر: دفتری از اشعار منتشر نشده نیما یوشیج. نیما یوشیج. به تصحیح سعید رضوانی؛ مهدی علیائی مقدم

ااندیشه ترقی و حکومت قانون (عصر سپهسالار). فریدون آدمیت

جمهوری، آری                                            

رای وفرمان شاه وشیخ، نه

دست  جهانخواران کوتاه   

     بوم و بر شکوفا       

شی سامون ر هارشیم                                              

            به سرزمین خود بنگریم  Ŝi Sāmun re Hāreŝim

 

 
 

Updated : 10.06.2019

 
   بنیاد 2001م/ 1380خ

 

نشانی