برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا

     

     الفبا        پیام      یاد     ونگ        نوشته های کوتاه         کتابخانه      کارنامه اهل قلم      آوا        پیوند        


 

 

 

 

 

 

 

تازه ها

چند صد نام دریای خزر. گردآوری، گزارش و نوشته عبدالرحمان عمادی

نامها و نامدارهای گیلان. جهانگیر سرتیپ پور.

تاریخ مازندران از آغاز تا جمهوری اسلامی. علی رمضانی پاچی؛ علی اکبر عنایتی

ساری، کهن شهر مازندران. بهرام انوری[ ودیگران]. ویراستار پولاد فرخزاد

سردار رفیع یانسری. جمشید قائمی.

جنبش میرزا کوچک خان بنابر گزارشهای سفارت انگلیس. گردآوری و ترجمه غلامحسین میرزاصالح

پادشاه امیر: معرفی امامزاده سید نظام الدین بندپی بابل. نبی الله باقری زاد گنجی. ویراستار داود باقری زاد

راپورت میانکاله ( جغرافیای تاریخی مازندران). محمد میرزا مهندس تهرانی. تصحیح، توضیح و تعلیقات جمشید قائمی. ویرایش و تنطیم الهام ملک زاده

فرمانروایان مازندران (عصر قاجار). جمشید قائمی.

فرار از زندان. امیر حسین احمدیان. با پیشگفتار و دیباچه محسن نجات حسینی؛ ناصر پایدار

ديده ها و شنيده ها: خاطرات میرزا ابوالقاسم خان کحال زاده منشی سفارت امپراتوری آلمان در ایران درباره مشکلات ایران در جنگ بین المللی 1918- 1914. ابوالقاسم خان کحال زاده. به کوشش مرتضي کامران

رضاشاه: خاطرات سلیمان بهبودی، شمس پهلوی،علی ایزدی. به اهتمام غلامرضا میرزاصالح

زندگینامه عماد رام. [چند مقاله، گفتار و سروده. به کوشش]عبدالعلی معصومی

بزرگان رامسر: بخش اول ( از آغاز قرن یازدهم تا پایان قرن چهاردهم). محمد سمامی حائری

مجموعه مقالات همایش لاریجان و توسعه پایدار: ظرفیت ها، چالش ها و راهکارها. دوم امرداد 1397. به کوشش محمد منصورنژاد

خاطرات وزیر مختار: ازعهدنامه ترکمن چای تا جنگ هرات. ای. او. سیمونیچ. ترجمه یحیی آریان پور

تاریخ دو هزار ساله ساری. حسین اسلامی.

قائم شهر قطب صنعت مازندران ( سوادکوه، قائم شهر، کیاکلا و جویبار). عباس جلالی [ ودیگران]. سرپرست گروه مؤلفان طیار یزدان پناه لموکی

فرهنگ تاتی و تالشی. علی عبدلی.

آئین های باستانی (ویادی از آئین های شکوهمند ایران باستان در دیار تبرستان). محسن مجید زاده (م. م. روجا ).

دیوان اشعار اشرف مازندرانی. محمد سعید اشرف مازندرانی. به کوشش محمد حسن سیدان. کتابشناسی اشرف، حسین صمدی

سفرنامه مازندران: گزارش روزانه محمد جعفر خان ( در سال1281خورشیدی). محمد جعفر دهقان. به اهتمام محمد گلبن؛ احمد شکیب آذر

برج لاجیم: نگین جاذبه های تاریخی مازندران. مصطفی رستمی

جمهوری، آری                                            

رای وفرمان شاه وشیخ، نه

دست  جهانخواران کوتاه   

     بوم و بر شکوفا       

شی سامون ر هارشیم                                              

            به سرزمین خود بنگریم  Ŝi Sāmun re Hāreŝim

 

 
 

Updated : 24.08.2019

 
   بنیاد 2001م/ 1380خ

 

نشانی