برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا

     

     الفبا        پیام      یاد     ونگ        نوشته های کوتاه         کتابخانه      کارنامه اهل قلم      آوا        پیوند        


 

 

 

 

 

 

 

تازه ها

بهار خونش

پایتخت ۵: داعش سر سفره نوروزی ایرانی‌ها

بابل شهر بهار نارنج. غلامرضا ملکشاهی [ ودیگران]. ویراستار کاظم فرهادی

افسانه های دیار همیشه بهار: قصه های مردم مازندران و ترکمن صحرا. گردآوری حسین میرکاظمی.

نامه هایی در باره ایران و ترکیه آسیا: سفرنامه ژی. ام تانکوانی. ژی. ام تانکوانی. ترجمه علی اصغر سعیدی

فرهنگ سلیم"فارسی- ترکمنی". نورمحمد متقی گمش تپه.

رضاشاه از تولد تا سلطنت. رضا نیازمند. ویرایش عبدالرحیم مرودشتی

سکه های ایران در دوران هخامنشی. ارنست بابلون. ترجمه  خانبابا بیانی؛ ملکه(بیانی) ملک‌زاده

مازندران. عباس شایان. 2جلد. جلد1: جغرافیای تاریخی و اقتصادی. جلد2: شرح حال رجال معاصر

کهن ترین امیری های مازندران. کاتب محمد مقیم بارفروشدهی. تصحیح و پژوهش یوسف الهی؛ شهرام قلی پور گودرزی

بهشهر( اشرف البلاد). علی بابا عسکری.

تاريخ و جغرافيای شهرستان بهشهر. حسن قلعه بندی.

اکسیر التواریخ( تاریخ قاجاریه از آغاز تا سال 1259 ق).علی قلی اعتضادالسلطنه. به اهتمام جمشید کیان فر

چند جستار در تاریخ فرهنگی زیدیان طبرستان. محمد کاظم رحمتی.

خونینه های تاریخ دارالمرز( گیلان و مازندران). محمود پاینده لنگرودی

روزگار بی قراری: مازندران و گرگان در اشغال ارتش سرخ 1325-   1320

خاطرات نظام الممالک تاکری. فضل الله تاکری (نظام الممالک). تهیه و تنظیم حبیب الله حسامی

شهرستان نور: بررسی جغرافیائی- تاریخی- اقتصادی و اجتماعی). پیروز مجتهدزاده. با مقدمه محمدحسن گنجی؛ نصرالله شیفته

تاریخ دودمان بویه. علینقی بهمنیار کرمانی.

شوروی و جنبش جنگل: یادداشتهای یک شاهد عینی. گریگور یقیکیان. به کوشش برزویه دهگان

دیوان شرفشاه دولائی. شرفشاه دولائی. به کوشش محمدعلی صوتی.

زندگی پر ماجرای رضا شاه. اسکندر دلدم.

یادداشت های روزانه اعتماد السلطنه 1300- 1301. محمدحسن اعتماد السلطنه. به کوشش سیف اله/الله وحیدنیا

تاریخ تشیع و مزارات شهرستان ساری. محمدمهدی فقیه بحرالعلوم

تداوم و تحول در تاریخ میانه ایران. آن لمبتن [آن کاترین سواین فورد لمتون]. ترجمه یعقوب آژند

حماسه نبرد انسان: دیالکتیک شعرهای زندان احسان طبری. فرهاد عاصمی

تاریخ علماء و شعرای "گیلان": مختصری از شرح حال رجال گیلان. حسن شمس گیلانی

نظریه ی دولت در ایران. آن کاترین سواین فورد لمتون. گردآوری، ترجمه و پیوست ها چنگیز پهلوان.

سفرنامه مازندران و استراباد: با شرح بلاد و نقشه جغرافی آنها. ه. ل. رابينو

الاشت، زادگاه اعلیحضرت رضا شاه کبیر. هوشنگ پورکریم.

نظم و نظميه در دوره قاجاریه. مرتضی سیفی فمی تفرشی.

شعله شمع جنگل:شمه ای از زندگی میرزا کوچک خان. محمد جعفر طاهری رشتی

تاریخ قومس. عبدالرفیع حقیقت ( رفیع). با مقدمه ذبیح الله صفا.

عبور ازصحاری ایران. آلفونس گابریل. ترجمه فرامرز نجد سمیعی

تمدن ایرانی. هانری ماسه [ ودیگران]. ترجمه عیسی بهنام.

شهریاران طبرستان ( از قرن2 تا4هجری). بهمن انصاری.

بیشه بیدار( از مجموعه شعرها و مقاله ها ). خسرو گلسرخی. به کوشش و انتخاب مجید روشنگر

کلار دشت ( جغرافیا، تاریخ وفرهنگ). علی ملک پور.

جمهوری، آری                                            

رای وفرمان شاه وشیخ، نه

دست  جهانخواران کوتاه   

     بوم و بر شکوفا       

شی سامون ر هارشیم                                              

            به سرزمین خود بنگریم  Ŝi Sāmun re Hāreŝim

 

 
 

Updated : 08.04.2018

 
   بنیاد 2001م/ 1380خ

 

نشانی