برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا

     

     الفبا        پیام      یاد     ونگ        نوشته های کوتاه         کتابخانه      کارنامه اهل قلم      آوا        پیوند        


 

 

 

 

 

 

 

تازه ها

دریای خزر. لطف الله مفخم پایان. ترجمه و تحقیق جعفر خمامی زاده

ریشه های قومی قبایل سوادکوه. ابراهیم درویشی.

رضا شاه "از الشتر تا الاشت" نیای لر رضا شاه. کیوان پهلوان.

اسنادی در باره نیما یوشیج. به کوشش علی میرانصاری.

تاريخ طبرستان. ابن اسفندیار/ محمد بن حسن اسفندیارکاتب. به تصحيح عباس اقبال آشتيانی. به اهتمام محمد رمضانی.2جلد

سیمای ساری (ساحل صداقت). مرتضی بذرافشان.

مجموعه مقالات در گستره مازندران. به کوشش زین العابدین درگاهی؛ محسن علی نژادقمی. دفتر پنجم.

کانون بانوان: با رویکردی به ریشه های تاریخی حرکتهای زنان در ایران. مریم فتحی

مجموعه مقالات در گستره مازندران. به کوشش زین العابدین درگاهی؛ محسن علی نژادقمی. دفتر چهارم.

هدف ها و مبارزه زن ایرانی از انقلاب مشروطه تا سلطنت پهلوی. محمد حسین خسرو پناه

مجموعه مقالات در گستره مازندران. به کوشش زین العابدین درگاهی؛ قوام الدین بینایی. دفتر سوم

مجموعه مقالات در گستره مازندران. به کوشش قوام الدین بینایی؛ زین العابدین درگاهی. دفتر دوم

مجموعه مقالات در گستره مازندران. به کوشش قوام الدین بینایی؛ زین العابدین درگاهی. دفتر اول

آثار تاریخی فیروزکوه ( جغرافیای تاریخی و معرفی محوطه های باستانی و بناهای تاریخی- فرهنگی). ناصر پازوکی طرودی

انقلاب مشروطه در استرآباد ( گرگان): استرآباد در دوره قاجار. اسدالله معطوفی. 2جلد

پژوهش هایی درباره ی کرانه های دریای کاسپین.دفتر دوم. ابوالقاسم اسماعیل پورمطلق [و دیگران]. ترجمه نوشته های روسی به فارسی مهدی مهرآرا. به سرپرستی طیار یزدان پناه لموکی

تاریخ مطبوعات مازندران: از عصر ناصری تا انقلاب اسلامی. یوسف الهی؛ شهرام  قلی پورگودرزی.

بندپی: سرزمین، تاریخ، فرهنگ. یوسف الهی؛ شهرام  قلی پورگودرزی

تاریخچه چهار شهر ترکمن نشین: آق قلا، بندر ترکمن، گمیش دپه و گنبد کاووس. اسدالله معطوفی

چند صد نام دریای خزر. گردآوری، گزارش و نوشته عبدالرحمان عمادی

نامها و نامدارهای گیلان. جهانگیر سرتیپ پور.

تاریخ مازندران از آغاز تا جمهوری اسلامی. علی رمضانی پاچی؛ علی اکبر عنایتی

ساری، کهن شهر مازندران. بهرام انوری[ ودیگران]. ویراستار پولاد فرخزاد

سردار رفیع یانسری. جمشید قائمی.

جنبش میرزا کوچک خان بنابر گزارشهای سفارت انگلیس. گردآوری و ترجمه غلامحسین میرزاصالح

پادشاه امیر: معرفی امامزاده سید نظام الدین بندپی بابل. نبی الله باقری زاد گنجی. ویراستار داود باقری زاد

راپورت میانکاله ( جغرافیای تاریخی مازندران). محمد میرزا مهندس تهرانی. تصحیح، توضیح و تعلیقات جمشید قائمی. ویرایش و تنطیم الهام ملک زاده

فرمانروایان مازندران (عصر قاجار). جمشید قائمی.

جمهوری، آری                                            

رای وفرمان شاه وشیخ، نه

دست  جهانخواران کوتاه   

     بوم و بر شکوفا       

شی سامون ر هارشیم                                              

            به سرزمین خود بنگریم  Ŝi Sāmun re Hāreŝim

 

 
 

Updated : 04.12.2019

 
   بنیاد 2001م/ 1380خ

 

نشانی