برای  برپایی سامانی آباد و مرد می آزاد گرد آمد یم

به همین انگیزه " اعـلا میه جهانی حقوق بشر " را پیش رو نهاد یم.ا

     

     الفبا        پیام      یاد     ونگ        نوشته های کوتاه         کتابخانه      کارنامه اهل قلم      آوا        پیوند        


 

 

 

 

 

 

 

تازه ها

س. سیفی. شناسه‌هایی برای طنز با گریزی به اَنگاسی‌های نیما.

احد قربانی دهناری. عاشق زندگی، شیفته آزادی، شیدای زیبائی.به ياد ابوتراب باقرزاده 

        فردوس جمشیدی رودباری. حقیقت عباس جمشیدی رودباری!

حکیم استرآباد، میرداماد. علی موسوی مدرس بهبهانی.

پرور، دیار فراموش شده.  محمد رضا گودرزی پروری. با همکاری علیرضا گودرزی پروری

کتاب گیلان. به سرپرستی ابراهیم اصلاح عربانی. ویراستار هوشنگ مدنی. 5جلد در1مجلد

دری به خانه خورشید ( مجموعه شعر). سلمان هراتی.

فرهنگ جغرافیائی ایران ( آبادیها). حسینعلی رزم آرا [ ودیگران]. جلد2  استان یکم

فرهنگ جغرافیائی ایران ( آبادیها). حسینعلی رزم آرا [ ودیگران]. جلد3: استان دوم

مازندران در تاریخ. حسین اسلامی( ساروی). 2جلد. 

مشکل نیما یوشیج. جلال آل احمد.

داستان دگردیسی: روند دگرگونیهای شعر نیما یوشیج. سعید حمیدیان. 

فرهنگ نظام. محمد علی داعی الاسلام.

فرهنگ سخنوران. عبدالرسول خیامپور. با مقدمه عبدالحسین زرین کوب. 2جلد

سروهای ایستاده. یوسف زرکار.

قابوسنامه. عنصرالمعالی کیکاوس ‌بن اسکندربن قابوس‌بن وشمگیر. با مقدمه و حواشی سعید نفیسی

اوغوزها( ترکمن ها). فاروق سومر. ترجمه آنادردی عنصری.با مقدمه جواد هیئت

قیام مرعشیان. یعقوب آژند.

زبور آل داود( شرح ارتباط سادات مرعشی با سلاطین صفویه). سلطان هاشم میرزا پسرشاه سلیمان ثانی/ محمد هاشم بن محمد مرعشی. با تصحیحات و تعلیقات عبدالحسین نوایی

روزنامه سفر مازندران. ناصرالدین شاه قاجار.

سادات متقدمه گیلان یا بخشی از تاریخ عام گیلان. محمد مهدوی سعیدی نجفی لاهیجانی

یادنامه‌ی شاهرخ مسکوب. داریوش شایگان [ ودیگران].

یاد پاینده. مجموعه 46 گفتار پژوهشی. به کوشش رضا رضازاده لنگرودی

مقالات و گفتگوهای ماشاءالله آجودانی. ماشاءالله آجودانی. به کوشش امیر قربانی

نیما چشم جلال بود. جلال آل احمد/ نیمایوشیج. زیرنظر شمس آل احمد. پژوهش و ویرایش مصظفی زمانی نیا

موسیقی ترکمنی. آوا نویسی و تجزیه و تحلیل. محمدتقی مسعودیه.

در ماگادان کسی پیر نمی شود ( یادمانده ها دکتر عطاء الله صفوی از اردوگاه های دایی یوسف). به کوشش اتابک فتح الله زاده

بلشویک ها و نهضت جنگل. مویسی آرونوویچ پرسیتس. ترجمه حمید احمدی.

استقرار دیکتاتوری رضاخان در ایران. ا.س. ملیکف. ترجمه سیروس ایزدی

خاطرات ژنرال دنسترویل سرکوبگر جنگل. گ. آگرا. دنسترویل. ترجمه حسین انصاری. با مقدمه تحلیلی و فهارس علی دهباشی.

جنبش‌ بزرگ‌ طبرستان؛ مازیار،‌ مرداویج،‌ عضدالدوله. بهمن انصاری.

یادگار فرهنگ آمل. صمصام الدین علامه.

واژه نامه گرگانی. صادق کیا.       

در ترکمن صحرا چه گذشت؟ سازمان پيكار در راه آزادى طبقه كارگر.

برگزیده اشعارنیمایوشیج. به کوشش سیروس طاهباز.

تا خروس خوان. به یاد استاداحمدعاشورپور. آروین ایلبیگی[ ودیگران].

تاریخ دیالمه و غزنویان. عباس پرویز.

مرزبان نامه. مرزبان بن رستم. گردانیده از تبری به فارسی سعدالدین وراوینی. به تصحیح و تحشیه محمد قزوینی

یادنامه نیما؛ مجموعه مقالات کنگره بزرگداشت یکصدمین سالگرد تولد نیمایوشیج. ویراستار اکبرمجدالدین.ج-. جلداول.

می تراود مهتاب. یادمان نیمایوشیج. به کوشش مجتبی مسعودی.

نوشته‌های فلسفی و اجتماعی. احسان طبری. 2جلدی.

جایگاه مناطق اطراف دریای خزر در تاریخ جهان اسلام. واسیلی ولادیمیروویچ بارتولد.ترجمه لیلا ربن شه

سفرنامه گروته. هوگو گروته. ترجمه مجید جلیلوند.

حرفهای همسایه. نیما یوشیج.

تاریخ آل بویه. علی اصغرفقیهی.

جمهوری، آری                                            

رای وفرمان شاه وشیخ، نه

دست  جهانخواران کوتاه   

     بوم و بر شکوفا       

شی سامون ر هارشیم                                              

            به سرزمین خود بنگریم  Ŝi Sāmun re Hāreŝim

 

 
 

Updated : 26.08.2016

 
   بنیاد 2001م/ 1380خ

 

نشانی